Witamy w parafii rzymskokatolickiej De Goede Herder (Dobry Pasterz) w Emmen-Erica

Cieszymy się, że możemy Cię powitać w naszej chrześcijańskiej wspólnocie i mamy nadzieję, że będziemy Cię wspierać i prowadzić w Twojej wierze, dzieląc się z Tobą Słowem Bożym, sakramentami i wszystkim, co jest dobre w naszej wierze.


Informacje o parafii De Goede Herder

Nasza parafia, zwana De Goede Herder, jest częścią rzymskokatolickiej diecezji Groningen Leeuwarden. Ta diecezja jest jedną z 7 diecezji w Holandii. Obejmuje on prowincje Groningen, Friesland i Drenthe, jak również Noordoostpolder, część prowincji Flevoland. Siedzibą biskupa jest katedra św. Józefa w Groningen. Obecnym biskupem naszej diecezji jest ks. dr. Cornelis F.M. van der Hout.

De Goede Herder Parochie ma pod swoją jurysdykcją cztery lokalizacje kościoła w Emmen i Erica: H. Gerardus Majella (Św. Gerard Majella), H. Paulus (Św. Paweł) i H. Franciscus van Assisi (Franciszek z Asyżu). Wszystkie trzy zlokalizowane w Emmen i OL Vrouw Onbevlekt Ontvangen (Niepokalanym Poczęciu Najświętszej Mary Panny) w Erica. Ponadto, nasza parafia korzysta z kaplicy w Emmen.

Naszym duszpasterzem jest pastor P.J.J. Stiekema. Ze względu na rozległe terytorium naszej parafii, naszemu proboszczowi pomaga świecki precentor, dr J.B.Z. Lange. Jest ona również mianowana przez biskupa Groningen Leeuwarden. Nie przewodniczy sprawowaniu sakramentów świętych ale służy jako osoba świecka. Z błogosławieństwem naszego księdza asystuje i/lub prowadzi niektóre nabożeństwa liturgiczne. Zespół duszpasterski może się z Państwem porozumiewać w języku angielskim lub niemieckim.

Aby ułatwić rozpoznanie, poniżej znajdują się zdjęcia, nazwiska, adresy, numery telefonów i adresy e-mail członków naszego zespołu duszpasterskiego. 

portretfoto pastor Stiekema.jpg


⁠Ks. P.J.J. Stiekema

Meerstraat 4, 7815 XG Emmen

Telefon: 0591 - 64 67 73

p.stiekema@degoedeherderparochie.nl

Zwa

ny również "pastoor"

portretfoto pastor Lange.jpg


⁠Ks. Dr. J.B.Z. Lange

Splitting 142, 7826 CT EMMEN

Telefon: 0591 - 62 62 21

j.lange@degoedeherderparochie.nl

Zwany również "pastor"


Jak funkcjonuje nasza parafia? 

Jak można się spodziewać, aby służyć całej wspólnocie. W naszej parafii odbywają się nabożeństwa liturgiczne, zajęcia diakonatu, katechezy dla wszystkich grup wiekowych, spotkania, itp. Zapraszamy wszystkich do udziału w tych zajęciach, nawet jeśli nie znasz języka niderlandzkiego. Aby uzyskać więcej informacji, prosimy o kontakt z członkiem zespołu duszpasterskiego.

Pomimo dużego obszaru, jaki obejmuje nasza parafia, codziennie gdzieś odprawiamy Mszę św. Aby nawigować po mapach Google, możesz kliknąć jeden z poniższych adresów.


Poniedziałek    19:00        Msza św. w kościele O.L. Vrouw Onbevlekt Ontvangen:

Kerkweg 122, 7887 BJ Erica


Wtorek        09:30        Msza św. w kościele św. Franciszka z Asyżu:

De Schanswal 4, 7823 TJ Emmen


Wtorek        19:00        Msza Święta w języku angielskim w Kościele Paulus:

Meerstraat 2, 7815 XG Emmen


⁠Środa            19:00        Msza św. w kościele św. Gerarda Majelli:

Splitting 142, 7826 CT Emmen


⁠Czwartek        18:30        Adoracja w kościele św Paulus:

Meerstraat 2, 7815 XG Emmen


⁠Czwartek        19:00        Msza św. w kościele św Paulus:

Meerstraat 2, 7815 XG Emmen


⁠Piątek            19:00        Msza Święta w Bernharduskapel:

Ośrodek opieki stacjonarnej Holtingerhof, Holtingerbrink 62, 7812 EX Emmen.

Niedziela 09:00                Eucharystia w języku polskim: 

Msza św. w kościele O.L. Vrouw Onbevlekt Ontvangen: Kerkweg 122, 7887 BJ EricaW czasie weekendu Eucharystię sprawujemy w sobotę o godz. 19.00, a w niedzielę o godz. 9.30 i 11.00. Lokalizacja kościoła zawsze różni się w zależności od konkretnego programu liturgicznego naszej parafii, który jest dostępny dla Państwa informacji. Proszę pytać.


Nasza parafia posiada również zarząd, który gwarantuje zarządzanie parafią. Tak zwana "rada parafialna". Rada funkcjonuje z błogosławieństwem biskupa i proboszcza i służy całej wspólnocie kościelnej.

W Holandii kościół nie jest finansowany przez rząd. W tym kraju każdy kościół musi być samowystarczalny we wszystkich aspektach. Obejmuje to wszystkie usługi kościelne (sakramenty, itp.), utrzymanie wszystkich budynków i terenów, oraz koszty wszystkich codziennych działań parafialnych.

Aby to osiągnąć, kościół jest całkowicie zależny od życzliwej hojności wiernych. Poprzez datki, zbiórki podczas nabożeństw i inne działania kościoła. Jedną z nich jest to kampania zbierania funduszy zwana "Kerkbalans", organizowana na początku każdego nowego roku przez każdy kościół każdego wyznania chrześcijańskiego w kraju. Zapraszamy do udziału w jednej z tych imprez.

Celem akcji jest dotarcie do wiernych i prośba o wsparcie finansowe. Bez tej pomocy nasza parafia nie może realizować wszystkich potrzebnych zadań. Zapraszamy również do włączenia się w te wszystkie działania.


⁠Z radością przyjmujemy i doceniamy Państwa wkład. Numery kont bankowych naszej parafii to:

lubWszystkie konta bankowe są na nazwisko: RK parochie de Goede Herder. Możesz łatwo przekazywać darowizny lub darowizny poniżej 750 EUR za pośrednictwem iDeal. Możesz to zrobić, klikając jedno z powyższych kont bankowych.

Więcej informacji o naszej parafii można znaleźć na stronie internetowej https://www.degoedeherderparochie.nl lub skontaktuj się z członkiem zespołu duszpasterskiego. Jesteście bardzo mile widziani w naszej wspólnocie wierzących


Błogosławieństwo Boże i serdeczne pozdrowienia,

Pastor P.J.J. Stiekema, parafia Dobrego Pasterza (De Goede Herder parochie)