Wandelbedevaart naar de H. Gerardus Majella

Zondag 30 juni a.s. is de H. Gerardus Majella bedevaart in Barger-Oosterveld.

Vroeger trokken de gelovigen vanuit hun eigen parochiekerk, lopend naar Barger-Oosterveld om daar naar de bedevaart te gaan. Dat gebruik is door de komst en het bezit van de auto, in onbruik geraakt.

Vorig jaar hebben we met een kleine groep wandelaars dit oude gebruik weer opgepakt en zijn we wandelend van de H. Pauluskerk naar de H. Gerardus Majellakerk gegaan.

Dat willen we dit jaar weer doen. Wie het leuk vind om mee te lopen kan zich aanmelden op het secretariaat van de kerklocatie H. Paulus, per e-mail secretariaat.emmen@degoedeherderparochie.nl  of tijdens de openingstijden op maandag van 13.30 tot 15.30 uur en woensdag van 9.30 tot 11.30 uur.

De afstand is zes kilometer. We vertrekken om 8.15 uur vanaf het kerkplein van de H. Pauluskerk. Dan zijn we mooi op tijd in Barger-Oosterveld om zo nodig nog even van het toilet gebruik te kunnen maken voordat de Mis begint.