Buddy's gezocht voor de Thuisgevers

De Thuisgevers is een initiatief van de gemeente Kampen en de Protestantse Kerk Nederland. Dankzij de financiering van het ministerie van Justitie en Veiligheid is de hulp aan (potentiële) Thuisgeef-initiatieven geheel kosteloos.

De Thuisgevers bieden kleinschalige huisvestingsplekken met een eigen keuken, sanitaire voorzieningen en voldoende privacy in bijvoorbeeld een sportkantine, leegstaande pastorie of buurthuis.  Daarnaast koppelen de Thuisgevers een buddy aan de statushouder. Deze vrijwilliger helpt statushouders wegwijs maken in de nieuwe woonplaats.

⁠De website van de Thuisgevers bereikt u door hier aan te klikken.

De Thuisgevers

De Thuisgevers zet zich in voor tijdelijke huisvesting van statushouders ofwel erkende
vluchtelingen met een verblijfsvergunning. Daarnaast koppelt de organisatie een buddy aan de nieuwkomer om hem of haar wegwijs te maken in hun nieuwe woonplaats.

Ook in Emmen probeert een groep dit project van Thuisgevers vorm te geven.

Er wordt ondertussen driftig gezocht naar woningen die daarvoor geschikt zijn.

Daarnaast wordt gestart met het werven van buddy’s en vrijwilligers om aan nieuwkomers te koppelen. Het werven van buddy’s en vrijwilligers is actueel omdat er binnenkort 2 gezinnen naar Emmen komen in het kader van de regeling Hervestiging
Vluchtelingen.

Deze gezinnen hebben de officiële vluchtelingenstatus en ook voor hen worden nu sociale begeleiding gezocht in de vorm van een buddy.

⁠Sociale begeleiding

De meeste nieuwkomers komen graag in contact met mede-inwoners van hun gemeente. Iemand met wie ze informeel kunnen praten, koffiedrinken, de omgeving leren kennen, de taal kunnen oefenen en kennismaken met de Nederlandse cultuur en
gewoonten.

Veel van hen zijn al een tijd in Nederland dus niet helemaal onbekend met de gang van zaken. Toch kunnen zij zich eenzaam en ontheemd voelen. Contact met iemand uit de wijk is gewoon belangrijk voor een nieuwe inwoner en dit is wat aanvullende sociale begeleiding via de Thuisgevers biedt.

Het gaat erom dat de nieuwe inwoner zich gezien en geaccepteerd voelt. Het is een sociaal contact in aanvulling op de formele maatschappelijke begeleiding. 

⁠Buddy bij een Thuisgeef-Initiatief

Bij een Thuisgeef-initiatief wordt de sociale begeleiding gedaan door lokale vrijwilligers, de buddy’s. Zij richten zich NIET op ondersteuning bij de formele praktische zaken. Dat doet de maatschappelijk begeleider. 

Als buddy ben je iemand met wie de nieuwkomer informeel kan praten, koffie of thee kan drinken, de omgeving leert kennen, de taal kan oefenen en kan kennismaken met onze cultuur en gewoonten.

De bedoeling is om de nieuwkomer warm welkom te heten in jouw woonplaats en hem of haar wegwijs te maken. Belangrijk is hierbij dat je bijdraagt aan de zelfredzaamheid van de nieuwkomer. Te veel “overhelpen” draagt hier niet aan bij.  

Afhankelijk van je mogelijkheden en de wensen van de nieuwkomer, spreek je in het begin ongeveer eens per week of eens per twee weken met elkaar af. De frequentie zal gedurende zijn of haar verblijf in je gemeente afnemen en wellicht overgaan in regelmatig app-contact.

Wij gaan ervan uit dat je voor ten minste een half jaar betrokken bent bij de nieuwkomer. 

Afhankelijk van de plaatselijke situatie kan er overlap zitten tussen de maatschappelijke
en de sociale begeleiding. Het is belangrijk dat je op plaatselijk afstemt wat de maatschappelijke begeleider doet en hoe je daar aanvullend op kunt zijn. Sociale begeleiding richt zich in ieder geval niet op de formele praktische zaken. 

⁠Tips voor de omgang

Het is leuk om een brug te slaan tussen culturen en talen, maar dit is niet altijd eenvoudig. Op internet zijn veel tips te vinden over hoe je dit kunt doen, zoals: 

 • Ben je bewust van de verschillen: de nieuwe inwoners komen uit een ander land en zijn nog niet altijd bekend met de Nederlandse context;
 • Verdiep je in de andere cultuur en wees je bewust van je eigen cultuur;
 • ⁠Neem de tijd en investeer in de relatie;
 • ⁠Gebruik eenvoudige taal en spreek langzaam;
 • Neem de tijd voor ‘small talk’: vraag hoe het gaat met familie en kinderen, praat over het weer of bespreek andere luchtige zaken;    
 • Wees niet te direct: onze manier van doen wordt soms als ‘bot’ ervaren’;
 • Spreek zeker in het begin voorzichtig over het land van herkomst en het vluchtverhaal;
 • Toon interesse, luister en stel vragen;
 • Zoek naar overeenkomsten;
 • Oordeel niet;
 • Zet in op zelfredzaamheid en ga niet ‘overhelpen’;    
 • Al doende leer je. 

De buddy kan het eerste aanspreekpunt zijn voor de nieuwkomer, maar de buddy hoeft ook iet alles alleen te doen. Er kunnen zich één of meerdere vrijwilligers voegen bij de buddy, die bepaalde activiteiten of bezigheden voor zijn/haar rekening nemen.

Onze oproep is duidelijk: wij zoeken buddy’s en vrijwilligers die het project Thuisgevers in Emmen tot een gezamenlijk succes willen maken!

U kunt zich aanmelden bij Gerben Kajim, Iena Pals of Dick Wierenga. U kunt ook een mail sturen. Dat kan naar thuisgevers.pgemmen@gmail.com. Bellen kan ook: 06-52664763.