28 januari: Taizégebed in de Opgang

In Emmen is het Taizégebed een mooie langer bestaande traditie. Zondag 28 januari is dat gebed om 19.00 uur in de Opgang, Mantingerbrink 199 te Emmen, wijk Bargeres.

⁠Het Taizégebed is in alle eenvoud komen tot de Bron.

Een eenvoudige liturgie zonder franje wordt gevolgd. Een lied, een psalm afgewisseld met een alleluja, een schriftlezing, een lied, een langere stilte, voorbeden, liederen.

Het gebed is genoemd naar Taizé, een dorp in Frankrijk. In 1940 vestigde zich daar Frère Roger en stichtte er de Oecumenische Gemeenschap van Taizé. Tegenwoordig bestaat de gemeenschap uit zo’n 100 broeders.

Jaarlijks trekken duizenden, met name jongeren, naar Taizé voor een week van eenvoud, gebed en gesprek. Elk jaar is in een Europese stad een grote jongerenbijeenkomst, als een etappe van de weg van verzoening en vrede op aarde.

Het meditatieve gebed is gebaseerd op de eeuwenoude traditie van het getijdengebed en is gericht op inkeer en verstilling. Door eenvoud en karakter is het gebed laagdrempelig voor zowel de regelmatige kerkganger als wie niet vertrouwd is met kerkelijke vieringen.

De liedteksten zijn vaak ontleend aan de psalmen. In plaats van de hele psalm te zingen, wordt steeds een vers herhaald zodat dat kan resoneren in het hart, teneinde in ons binnenste iets te ervaren van wat dat vers uitdrukt.

U bent van harte welkom!

Wie de bekende gezangen met eigen zangstem wil ondersteunen is 10 december a.s. vanaf 18.00 uur welkom in de Ichtuskerk.