Oktober: rozenkrans maand

In de maand oktober wordt op twee van onze kerklocaties het rozenkransgebed gebeden: in de OLV Onbevlekt Ontvangen op maandag om 18.30 uur en in de H. Franciscus van Assisi op dinsdag om 09.00 uur. Aansluitend volgt de Eucharistie van de weekdag.

De wereld en de Kerk hebben genoeg noden om voor te bidden. U bent dus welkom!

Het rozenkransgebed is oorspronkelijk een variant op het getijdengebed dat priesters en religieuzen dagelijks bidden. Dat gebed is opgebouwd uit de 150 Bijbelse psalmen. Wie in vroege eeuwen niet kon lezen en de psalmen ook niet uit het hoofd kende, bad als vereenvoudiging van de 150 psalmen 150 maal een Weesgegroet. 

Later in de tijd werd het rozenkransgebed verbonden met de devotie tot Maria. Leo X gaf in 1520 goedkeuring aan het gebed en sindsdien hebben generaties het gebeden.

Het bidden van de rozenkrans gaat met het gedenken van geloofsgeheimen. Dat 'geheim' mag u opvatten in de zin van 'mysterie'. De geheimen zijn een samenvatting van het Evangelie. Tijdens het bidden wordt iemand zich meer en meer bewust van de Blijde Boodschap. Dat iemands gedachten tijdens het gebed afdwalen, is eigen aan het gebed.