nieuwe acolieten!

Twee studenten van NHL Stenden in Emmen die elkaar in de collegezalen zien en tot hun verbazing elkaar ook in De Goede Herder parochie Emmen-Erica tegenkwamen. 

De één is gedoopt, de ander nog niet. De weg naar het Doopsel start in januari 2024 met de cursus Katholiek Zo Gek Nog Niet die weer van start gaat.

Beide mannen vroegen of zij misdienaar ofwel acoliet mochten worden. Ja, natuurlijk! Wel of nog niet gedoopt zijn is daarbij niet interessant. Geloof in God wel en de bereidheid om Hem te dienen. Dat geldt voor deze beide 19-jarigen.

Koster Jan Heller leidde hen op, de eerste ervaring doen zij op tijdens de Eucharistie in de H. Pauluskerk. 

Waar beide acolieten zich niet gebonden voelen aan een kerkgebouw, zij zijn daar waar zondags om 11.00 uur de Eucharistie wordt gevierd, zullen zij hun liturgische dienstwerk ook gaan verrichten in de OLV Vrouw Onbevlekt Ontvangen in Erica.

Tijdens elke weekdag Eucharistie wordt steevast gebeden om roepingen, dat gedoopten het durven: inhaken op het dienstwerk van Jezus’ Kerk. Een bede dat vanuit onverwachte hoek vervulling vindt. Een goed voorbeeld doet hopelijk volgen.

De katholieke nieuwswebsite mariabode.nl besteedde aandacht aan dit parochiewondertje.