Erica: vieringen in de parochiezaal

Na een hele lange staat van dienst begaf de verwarmingsinstallatie van de OLV Onbevlekt Ontvangen kerk te Erica het. De installatie is niet te repareren. Helaas!

Een nieuwe verwarmingsinstallatie organiseren is, ook helaas, een kwestie van een lange adem.

Dit forse type verwarmingsinstallatie ligt niet bij installateurs op de voorraadplanken. Een nieuwe installatie wordt ook nog eens een kostbare aangelegenheid. De voorlopige grove kostenraming van de installateur: € 110.000,- inclusief BTW.

Het zal u niet ontgaan dat Nederland in een energietransitie zit.

Daarom bij de kapotte verwarmingsinstallatie ook nog de actuele vraag: hoe deze kerk op langere termijn duurzaam (en betaalbaar) te verwarmen? Een vraag waarover deskundigen zich eerst moeten buigen. Daarmee gaat onvermijdelijk tijd verloren.

Ondertussen wordt maandags de weekdag Eucharistie van 19.00 uur in de parochiezaal gevierd. Tijdens de Kerstdagen lenen we van een parochiaan mobiele heaters. Daarvoor onze dank!

Na de Kerstdagen gaan we voorlopig ’s weekends in de parochiezaal vieren. Om ruimte te creëren worden daar de tafels verwijderd en extra stoelen gehuurd.

De locatieraad en het parochiebestuur hopen op uw aller begrip. Het werk is in uitvoering!