Kerkkachels in het stookseizoen - update -

De fors gestegen energieprijzen is niemand ontgaan. Die hebben ingrijpende gevolgen voor huishoudens, bedrijven en organisaties. Dus ook voor uw parochie!

Alle Nederlandse kerken krijgen als iedereen energienota’s gepresenteerd, die ook betaald moeten worden. In 2021 waren de energielasten van De Goede Herder Parochie € 44.758 totaal. Dus voor de vier kerklocaties samen.

Het inkoopcollectief Energie voor Kerken meldde in juni dat zij voor 2023 nog geen energie had ingekocht. Had zij dat wél gedaan dan zou de energielast van aangesloten kerken zijn verdubbeld. Verdubbeling van de energielast zou in onze parochie een totale uitgaaf zijn van zo’n € 89.516.

Een bedrag van € 89.516 voor alleen de energie is niet op te brengen. Daar is ook niet tegen aan te collecteren. ⁠Dat is dan ook nog het positieve scenario!

Sinds juni steeg de gasprijs heel fors. Ondanks de prijsdaling van half september is de prijs nog altijd het dubbele van die in juni.

Half september had Energie voor Kerken 75% van stroom en gas ingekocht. Zij liet weten dat kerken moeten rekenen op een verviervoudiging van hun energiekosten.

In 2022 kochten zij voor deelnemenede kerken voor 13 miljoen euro aan stroom en gas in. Die inkoopprijs wordt in 2023 geschat op 70 miljoen euro. Dat is zelfs meer dan een vervijfvoudiging!

Vervijfvouding zou onze parochie een energielast van € 223.790 opleveren. Nogmaals: niet op te brengen, niet tegen aan te collecteren.

⁠Om de parochie niet financieel in de afgrond te storten heeft het parochiebestuur 8 september besloten het komende stookseizoen op alle kerklocaties de kerkkachels uit te laten.

Dat is vervelend, heel vervelend zelfs. Dat snapt uw parochiebestuur ook. ⁠Toch hopen we op uw begrip in deze uitzonderlijke wereldsituatie.

Veel mensen kampen in eigen huis met dezelfde problemen. Soms zijn aanpassingen in en aan het huis mogelijk, soms resteert in huizen ook niet anders dan de verwarming lager te zetten.

⁠Bij kou worden kerkgangers gevraagd/geadviseerd zich dikker te kleden. Om voorbeelden te noemen: thermo ondergoed, een dikke(re) trui of winterjas en wellicht handschoenen.

Wij hopen op uw begrip dat bij huidige energieprijzen grote kerkgebouwen niet te verwarmen zijn.

Om dezelfde reden staat de thermostaat van de pastorie Meerstraat 4, Emmen ook niet hoger dan 15 graden. Tenzij er (gepland) bezoek is.

Overigens in woonwijkcentrum Holtingerhof, Holtingerbrink 62, 7812 EX Emmen is de kapel nog wel verwarmd. De kapel met bijbehorend woonwijkcentrum is eigendom van zorginstelling Treant. Elke vrijdag wordt er om 19.00 uur Eucharistie gevierd. U bent welkom!

Het is niet de eerste keer dat dit de Kerk overkomt.

Tijdens de oliecrisis van 1973, gevolg van een olieboycot, waren veel centrale verwarmingen en kerkkachels nog olie gestookt. Die olieprijs vervijfvoudigde. De olie gestookte kerkkachels bleven ook toen uit omdat het niet te betalen was. We hebben het doorstaan en overleefd.

Er letterlijk warm bij zitten is niet onbelangrijk maar voor christenen niet dé bestaansreden. Voor ons is het nog belangrijker om - bij alle wisselende omstandigheden van het leven - de warmte van God met ons mee te dragen.

Daarom blijven we samen komen, ook als het noodgedwongen wat kouder is in onze kerken. Zodat wij in een verkilde wereld God in onze levenshouding en gedrag laten zien dat wij Hem begrepen hebben. Vanuit Hem leven en onze medemens tot zegen zijn. De wereld heeft dat meer dan ooit dringend nodig!