Gerardusbedevaart op 26 juni a.s.

In 2020 en 2021 was het onmogelijk de traditionele Gerardusbedevaart te organiseren
vanwege de pandemie die heerste.

Dit jaar pakken we de draad van onze plaatselijke traditie weer op!

Alle voorbereidingen zijn in gang gezet om zondag 26 juni a.s. eindelijk weer de bedevaart te kunnen houden. Op hoop van zegen, op hoop van uw komst en betrokkenheid.

Om 10.00 uur vieren we feestelijk de Eucharistie in de openlucht. Aansluitend is om 11.15 uur de sacramentsprocessie door het processiepark.

Aan Barry Gepken, Monique de Haas en hun hond Maurice wordt de pelgrimszegen gegeven. Zij beginnen hun inspirerende voettocht naar Jeruzalem.


Het parochieel gemengd koor o.l.v. Anton Lukassen en muziekkorps de Volharding verlenen hun medewerking.

Vanaf 12.15 uur is de gezellige nazit met onderlinge ontmoeting op het kerkplein. Daarbij is ook de barbecue met vlees en vleesvervangers present.

U bent welkom op de kerklocatie H. Gerardus Majella, Splitting 142, 7826 CT Barger-Oosterveld (Emmen).