vic.-gen. Wellen bij de Gerardusbedevaart

H. GERARDUS MAJELLABEDEVAART  BARGER-OOSTERVELD ZONDAG 30 JUNI OM 10.00 UUR

Sinds 1906 kent Barger-Oosterveld de traditie van de jaarlijkse Gerardusbedevaart. Het is toen heel spontaan begonnen.

De dag begint om 10.00 uur met de Eucharistie in de openlucht midden in het processiepark naast de kerk. Hoofdcelebrant is vicaris-generaal P.H.H. Wellen, geassisteerd door het pastoraal team van de parochie. 

Aansluitend is de even traditionele Sacramentsprocessie. We lopen ondermeer langs de kruiswegstaties in het processiepark.

Na de processie is er op het kerkplein een gezellig samenzijn, er is eten om de mens inwendig te versterken. Er zijn voldoende zitplaatsen. 

Wie niet in staat is mee te lopen in de processie, kan in het processiepark ook luisteren naar de voortgang van de processie.

Vanaf de kerklocatie H. Pauluskerk, aan de Meerstraat te Emmen, is ook dit jaar een mooi oud gebruik. Mensen die lopend vanaf de H. Pauluskerk naar de H. Gerardus Majellakerk in Barger-Oosterveld wandelen.

De afstand is 6 kilometer. Men vertrekt om 8.15 uur bij de H. Pauluskerk. Dan is men op tijd voor de processie en is er zelfs wat tijd om – indien nodig – gebruik te maken van het toilet.

Wie het leuk vindt om mee te wandelen kan zich aanmelden bij het secretariaat van de H. Pauluskerk: rk.emmen@degoedeherderparochie.nl.