Ontdek de Emmense kerken.

 • Erica
 • Emmen
 • Barger-Oosterveld
 • Emmerschans
 • Holtingerhof
De Goede Herder

Erica

Locatie

Onze Lieve Vrouw Onbevlekt Ontvangen, Kerkweg 122, 7887 BJ Erica

Openingstijden

dinsdag: 09.30 uur tot 11.30 uur
donderdag: 09.30 uur tot 11.30 uur

Secretariaat

Kerkweg 122, 7887 BJ Erica (ingang tussen parochiekerk en pastorie)
Telefoon: 0591 – 30 14 44
secretariaat.erica@degoedeherderparochie.nl

Kerkwijding

2 mei 1934 door Mgr. J.H.G. Jansen, aartsbisschop van Utrecht

De Goede Herder

Emmen

Locatie

H. Paulus, Meerstraat 2, 7815 XG TJ Emmen

Openingstijden

maandag: 13.30 uur tot 15.30 uur
woensdag: 09.30 uur tot 11.30 uur

Secretariaat

Weerdingerstraat 33, 7815 SC Emmen
Telefoon: 0591 – 61 25 04
secretariaat.emmen@degoedeherderparochie.nl

Kerkwijding

29 augustus 1950 door mgr.  J.O. Smit, kanunnik van de Sint-Pieter te Rome

De Goede Herder

Barger-Oosterveld

Locatie

H. Gerardus Majella, Splitting 142, 7826 CT Emmen (Barger-Oosterveld)

Openingstijden

dinsdag: 09.00 uur tot 12.00 uur

Secretariaat

Splitting 142, 7826 CT Emmen (achterzijde parochiekerk)
Telefoon: 0591 – 62 24 04
secretariaat.bo@degoedeherderparochie.nl

Kerkwijding

20 september 1906 door Mgr. H. van de Wetering, aartsbisschop van Utrecht

De Goede Herder

Emmerschans

Locatie

H. Franciscus van Assisi, de Schanswal 2, 7823 TJ Emmen

Openingstijden

maandag: 9.15 uur tot 12.00 uur
vrijdag: 09.15 uur tot 12.00 uur

Secretariaat

de Schanswal 4, 7823 TJ Emmen (parochiezaal naast de kerk)
Telefoon: 0591 – 62 30 66
secretariaat.es@degoedeherderparochie.nl

Kerkwijding

17 mei 1952 door Mgr. B.J. Alfrink, aartsbisschop-coadjutor van Utrecht

De Goede Herder

Holtingerhof

Locatie

H. Bernhardus (van Clairvaux) Wijkwooncentrum Holtingerhof, Holtingerbrink 62, 7812 EX Emmen

Openingstijden

maandag: 13.30 uur tot 15.30 uur
woensdag: 09.30 uur tot 11.30 uur

Secretariaat

Weerdingerstraat 33, 7815 SC Emmen
Telefoon: 0591 – 61 25 04
secretariaat.emmen@degoedeherderparochie.nl
of
secretariaat.bargeres@degoedeherderparochie.nl

Kerkwijding

3 oktober 1976 door Mgr. Dr. J.B.W.M. Möller, bisschop van Groningen

Werkgroepen voor Diakonie

Kerkbijdrage of gift

Betalingen van kerkbijdrage, stipendium of een gift ten gunste van locatie OL Vrouw Onbevlekt Ontvangen kunnen worden voldaan via NL65 RABO 0114 5003 04. Deze rekening staat op naam van RK parochie de Goede Herder.

Vieringen

 • Maandag om 19.00 uur, Eucharistie

 • 1e vrijdag van de maand om 09.30 uur, Eucharistie.
  Aansluitend ontmoeting met koffie en thee.

 • Elke zondag om 09.00 uur, Eucharistie in de Poolse taal.
  W każdą niedzielę o 09:00 Eucharystia w języku polskim.

 • Zaterdag om 19.00 uur of zondag om 11.00 uur
  Volgens het liturgisch rooster.

 • De Mariakapel is dagelijks geopend.

Bekijk alle vieringen
Detailfoto De Goede Herder

De locatieraad Onze Lieve Vrouw Onbevlekt Ontvangen

De locatieraad regelt de dagelijkse gang van zaken van de kerklocatie. 

De Algemene verordening gegevensbescherming (kortweg AVG) staat niet toe namen te noemen van wie in de locatieraad zitten. U kunt de locatieraad wel per email benaderen: 


locatieraad.erica@degoedeherderparochie.nl 

De werkgroepen in en rond locatie Erica

Een kerk kan niet zonder vrijwilligers. Mensen, met sterke en zwakke kanten, die zich vanuit geloof inzetten voor de plaatselijke gemeenschap. Letterlijk en figuurlijk pro Deo. 


Het is niet alleen de manier samen plaatselijk de kerk in stand te houden. Het is ook een manier om thuis te raken in de gemeenschap, om uw sociaal netwerk uit te breiden.


Wilt u ergens aan meedoen? De Algemene verordening gegevensbescherming (kortweg AVG) staat niet toe de diverse contactpersonen bij naam te noemen. Hebt u belangstelling? U kunt contact opnemen met het locatiesecretariaat van de Onze Lieve Vrouw Onbevlekt Ontvangen.Dames- en herenkoor Sint Caecilia

Het koor oefent donderdagavond van 19.00 uur tot 21.00 u uur in de hal van de R.K.-basisschool `De Brummelbos’ aan de Kerklaan, Erica.Koor Believe

Het koor oefent op dinsdagavond van 18.00 uur tot 19.30 uur in de kerk.

Kinderkoor ‘Kinderen van het Licht’

Het kinderkoor behoort bij de PKN te Erica maar katholieke kinderen zijn ook welkom. Het kinderkoor zingt bij gelegenheid ook in onze kerk.V.O.M. groep-Erica

De groep maakt deel uit van de parochiële V.O.M.-groep. Zij komen een paar maal per jaar samen op een van de 4 kerklocaties en organiseren o.a. de Vastenaktie, de Vredesweek, de Wereldmissiedag en de Adventsactie.Werkgroep 1e vrijdag van de maand

De groep helpt bij de maandelijkse Eucharistie op de eerste vrijdag van de maand voor seniore parochianen. De viering is om 09.30 uur in de parochiezaal. Aansluitend is er ontmoeting met koffie en thee.Werkgroep Mariakapel

De groep zorgt voor het openstellen en sluiten van de Mariakapel, bij de kerk, en verzorgt de aankleding in en om de kapel.Wijkcontactpersonen

De wijkcontactpersonen bezorgen maandelijks parochieblad Het Vierluik, hebben – in de goede betekenis van het woord – een waakzaam oog voor hun wijk met aandacht speciale jubilea of langdurige ziekte.Werkgroep kerkschoonmaak

Elke dinsdagochtend wordt de kerk schoongemaakt De eerste woensdagochtend van de maand worden de neven-ruimtes schoongemaakt.Kerkhofwerkgroep

De groep komt op dinsdag samen van 9.00 uur tot 11.00 uur om het parochiële kerkhof te onderhouden.Katholiek Vrouwen Gilde (KVG) Erica

Vanaf september t/m april zijn de bijeenkomsten in de parochiezaal op de 2e woensdag van de maandag.Locatiesecretariaat

Het secretariaat is het administratieve knooppunt van elke locatie. U kunt hier ook terecht voor gebedsintenties en het opvragen van doopbewijzen.Scouting Sint-Pancratius/Maria Immaculata

Bijeenkomsten wekelijks op vrijdagavond en zaterdagochtend in het Jozefgebouw achter de kerk.Zonnebloem (alle gezindten)

Maandelijkse bijeenkomsten in Cultureel Centrum `t Schienvat.Bejaardensoos (alle gezindten)

Bijeenkomsten vinden plaats in Cultureel Centrum `t Schienvat.

Kerkhof

De locatie Onze Lieve Vrouw Onbevlekt Ontvangen heeft, achter het Kerkenbos, een eigen rooms-katholiek kerkhof.

Dit kerkhof wordt geregeerd door een apart kerkhofreglement, die de vereiste goedkeuring van de bisschop van Groningen Leeuwarden heeft. Het kerkhof heeft zijn tarieven.

Voor informatie kunt u contact opnemen met het locatiesecretariaat.