Gedragscode

In de Rooms Katholieke Kerk in Nederland bestaat een klachtenprocedure: het Reglement R.K. Meldpunt Grensoverschrijdend Gedrag.

De procedure is onderdeel van een bouwwerk voor aanpak en preventie van seksueel misbruik en ander grensoverschrijdend gedrag. 

Een preventieve maatregel is de eis van een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG). Die wordt geëist bij de benoeming van priesters, diakens, pastoraal werk(st)ers, kandidaten hiervoor en bij aanstelling van sommige vrijwilligers en functionarissen. U kunt denken aan kerkelijke bestuursleden, vrijwilligers die financiën beheren en vrijwilligers die omgaan met kwetsbare personen: kinderen, jongeren, mensen met een verstandelijke beperking of kwetsbare senioren.

De ‘Gedragscode Pastoraat’ sluit aan bij gedragscodes die andere sectoren van de samenleving kennen. Een antecedentenonderzoek was al verplicht bij de benoeming van priesters, diakens, pastoraal werk(st)ers als zij overstapten naar een ander bisdom of een andere religieuze instelling.

R.K. Meldpunt Grensoverschrijdend Gedrag
Goeman Borgesiuslaan 77
3515 ET UTRECHT
contact@meldpuntgrensoverschrijdendgedragrkk.nl
Telefoon: 06 - 24 955 899

Een melding maken kan op www.meldpuntgrensoverschrijdendgedragrkk.nl/