Een verlangen naar lente!

Je hoeft geen klimaatwetenschapper te zijn om te weten dat het klimaat verandert.

Warme gortdroge zomers die het grondwaterpeil raken en winters als een lange herfst. Al bracht februari bracht een record temperatuur door de oneindige regenbuien was het waterkoud. Ik verlang zo naar de lente, een beetje warmte.

Klimaatverandering ook in de menselijke verhoudingen. Die Onderlinge verhoudingen zijn, in binnen- en buitenland, kil en soms ijskoud geworden. Het wantrouwen over en weer is groot, in de ander wordt snel het negatieve gezien.

Belangstellende en leerzame vragen worden die ander niet gesteld. Die wordt direct met een vilein oordeel aan de dijk gezet. Verbaal geweld en in steeds meer hoeken van de wereld het militaire geweld. Raketten, drones en bommen over en weer. Ik verlang zo naar de lente, een beetje warmte.

Samen een compromis vinden heet tegenwoordig “slappe hap” of huichelen. In het tijdperk van doorgeschoten individualisme heeft het algemeen belang afgedaan. De grote IK en het eigen belang worden met donder en (verbaal) geweld verdedigd. Anderen en hun belang worden niet gekend, niet gehoord en niet gezien.

In het verlengde daarvan hebben vertrouwde instituties afgedaan: politieke partijen, vakbond en Kerk. De wereld en ook onze samenleving valt terug in primitieve gedragspatronen. Ik verlang zo naar de lente, een beetje warmte.

De schrijver Paulo Coelho zei het treffend: ‘De wereld verandert door jouw voorbeeld, niet door jouw mening.’ Het is niet moeilijk anderen te wantrouwen en negatief te beoordelen. Zijn we zelf dan wél te vertrouwen? Hoe beoordeelt iemand anders ons, hoe kijkt God tegen mij en u aan?

Als schapen doolden allen rond,

geen die nog weide en water vond.

Toen zijt Gij zelf ons voorgegaan,

getrouwe herder is uw naam.


Aldus een refrein uit het lied van de getrouwe herder. De Goede Herder verhief Zijn stem niet, zocht niet zichzelf evenmin Zijn eigen belang. Dat laatste zag Jezus als een verleiding van de duivel aldus een Bijbelverhaal. Volop reden om te willen leren van die Goede Herder. 

Daarom komen we in de kerk samen rond Jezus. Om een heilzame gemeenschap te vormen die met vallen en opstaan Jezus’ weg probeert te gaan. Hij praat ons niet naar de mond maar zet ons ook niet met verbaal geweld (of erger) aan de dijk. Jezus heelt en verzoent. 

De vrede van Christus als zalige warmte van een nieuwe lente in de samenleving. Dat is aan u en aan mij. ‘De wereld verandert door jouw voorbeeld, niet door jouw mening.