The Voice of #metoo

Een treurlied met valse noten vanuit The Voice of Holland. Talenten die doorbreken willen en daarbij afhankelijk zijn van een productiebedrijf, afhankelijk van wie voor dat bedrijf werkt en waarvan ééntje privé verbonden is met die bekende eigenaar. Seksueel grensoverschrijdend gedrag is grote ellende als je het slachtoffer bent.

Bedrijven die geschokt door dit nieuws eigen functioneren intern laten onderzoeken. Wat mij schokt: dat die bedrijven nu pas (!) geschokt zijn. Wereldwijd dus ook in eigen land zijn de affaires talloos!

Naast corona is er een pandemie van seksueel grensoverschrijdend gedrag. Niets - van kerk via sportsector tot TVOH - is onbesmet. Onverstoord gaat menig leven verder totdat het volgende schandaal zich aandient. 

Volgens Fonds Slachtofferhulp zijn jaarlijks 100.000 volwassenen slachtoffer van seksueel geweld, 90% vrouw en 10% man. Daaroverheen nog eens 62.000 kinderen als slachtoffer, aldus de Nationaal Rapporteur. Gigantische aantallen, een maatschappelijke nachtmerrie!

Dan heb ik het nog niet over intimidatie, pesten en geweld richting artsen, politie, brandweer, ambulancemedewerkers, journalisten, politici, bestuurders, enz., enz.

John de Mol is nu duidelijk dat vrouwelijk slachtoffers zich niet snel melden, mannelijke nog minder. Dat is ook niet hét probleem, probleem is de dadergroep. Daders zijn vaak mannen, soms een vrouw. Recent stond in Drenthe een docente voor de rechter. De ene keer heeft de dader een machtspositie, een andere keer niet. Dan is het een onbekende, dan weer een vertrouwd gezicht. Helaas zijn daders zelden zo herkenbaar en voorspelbaar als de alfa baviaan in de Emmer dierentuin.

Het NOS-journaal merkt op: ‘Seksueel grensoverschrijdend gedrag komt op elke werkvloer voor.’ Volgens het CBS heeft 32% van de verpleegkundigen, 27% van de verzorgenden en ruim 20% van het horecapersoneel ermee te maken gehad in hun patiënten/cliënten contact. Hoeveel glazenwassers hebben ongevraagd een uitnodigende ‘show’ gekregen? 

Goed dichtgetimmerde gedragscodes en protocollen regelen veel maar kunnen ook niet in alle mogelijke rariteiten voorzien. Helaas.

Over rariteit gesproken. Kent u uit de comedy ‘Schone Schijn’ de manzieke Rose (zus van Hyacinth Bucket) die zelfs de gehuwde anglicaanse priester belaagt? Zij is de karikatuur van een type dat echt bestaat. Daarnaast bestaat het type dat lief maar leep manipulerend poogt binnen te dringen in het privéleven van de voorganger. U mag raden met welk doel. Hoeveel pastores, predikanten hebben dergelijke types ervaren? Je hoeft daarvoor niet eens woest aantrekkelijk te zijn. #metoo!

Uit ervaring weet ik dat het erin beukt, het gaat onder je huid zitten. Dat geldt nog meer als je ooit – eerder in het leven - al grijpgrage handen hebt gevoeld. #metoo! De ontmoeting met het type Rose roept dan als “extraatje” ook nog belabberde herinneringen op. Je weet niet hoe snel je naar buiten moet vluchten. Met een bonkend hart, wetend dat je als priester extra kwetsbaar bent. 

Die seksueel grensoverschrijdende patiënt wordt niet aan zijn of haar lot overgelaten. Nadien wordt die gewoon weer gewassen en verzorgd door verpleegkundige of verzorgende. En wat met die pastores en predikanten? 

Ten tijde van de commissie Deetman, die het misbruik in de Kerk onderzocht, had niet ieder mens het talent om rationeel, eerlijk onderscheid te maken tussen de misbruiker en het gros van het priesterbestand dat zuiver en oprecht was en is. Een tijd waarin ik mijzelf soms naar het altaar moest slepen. Terwijl je het nodige #metoo! al hebt ervaren (al is dat onbekend voor iedereen), óók nog aangekeken én afgerekend worden op ellende veroorzaakt door daders in de Kerk. 

Heel recent overkwam mij dat nog een keer, door iemand wiens eigen beroepsgroep ook niet smetvrij is. Dat ik #metoo! zou kunnen dat kwam nergens in zijn brein op. Sommige mensen hebben altijd hun vooroordeel klaar. Anderen hadden al een hekel aan God, Kerk en dus ook aan haar bedienaren?

Wat seksueel grensoverschrijdend gedrag betreft heeft mijn ziel onderhand alle uithoeken intens gezien en gevoeld; gevolgen ervan ervaren. In geloof heb ik geleerd het te dragen, te aanvaarden en… onder Gods hoede weer stug verder te gaan. Christelijk geloof is geen passief tijdverdrijf. 

Als je het lééft kan het werkelijk vrij en gelukkig maken: ‘Als iemand achter Mij aan wil komen, laat hij dan met zichzelf breken, dagelijks zijn kruis opnemen en Mij volgen. Want wie zijn leven wil redden, zal het verliezen, maar wie zijn leven om Mij verliest, zal het redden.’ (Lucas 9,23-24) Dat is een kwestie van doen! Gelukkig is er nog The Voice of God.

Elke dag mag ik The Voice of God lezen, voor mijzelf overwegen om het te verkondigen. Ik vier dagelijks Eucharistie. Na Bijbelse lezingen het offer van Jezus present stellen: helend, verzoenend en versterkend. 

Een paar maal per dag bid ik in het Onze Vader: ‘En vergeef ons onze schuld zoals ook wij aan anderen hun schuld vergeven.’ Als je dat biddend écht meent, dus richting God geen ongemeende woorden uitspreekt, zal het vroeg of laat lukken: vergeven. Mij is dat in elk geval heel veel jaren geleden wel gelukt. Vrij van wrok, haat of woede. Heerlijk!

Wat de samenleving aan deze pandemie gaat doen? Ik ben bang dat wanneer ook deze mediastorm weer voorbij is de samenleving per saldo niets doet. Behalve hijgerig reageren als zich het volgende schandaal aandient, dat gegarandeerd komt.

Ondertussen geldt het advies van de Canadese stand-up comedian Peter White: ‘The golden rule for man should be if you are a man don’t say anything to a woman on the street that you don’t want a man to say to you… in prison.’ (‘De gouden regel voor mannen zou moeten zijn als je een man bent, zeg dan niets tegen een vrouw op straat waarvan je niet wilt dat een man dat tegen jou zegt... in de gevangenis.’) Omgekeerd geldt dat ook voor vrouwen.

Zoals Jezus zei: ‘Welnu, behandel de mensen in alles zoals je wilt dat ze jullie behandelen. Want dat is Wet en Profeten.’ (Matteüs 7, 12) Christelijk geloof is niet zo wereldvreemd. 

Zoals ook dat oude woord ‘kuisheid’ niet achterlijk is. Hedendaagse synoniemen van dat woord: zuiverheid, zindelijkheid, eerbaarheid, reinheid, deugdzaamheid. Lijfelijke kuisheid én niet te verwaarlozen de psychische kuisheid. Moet je willen wat je wilt? Moet je willen voelen wat je voelt? Moet je willen denken wat je denkt?

Wie al lezend benieuwd is geworden naar details van mijn persoonlijke #metoo!: dat is misplaatste nieuwsgierigheid. Vervelend hijgerig. Trouwens, hoe is gesteld het met uw psychische kuisheid? Moet u willen weten wat u zo graag zou willen weten?