Een Sodomiet in Made

De Brabantse gemeente Drimmelen kreeg vorig jaar een nieuwe burgemeester. Toen hij en zijn echtgenoot naar die gemeente verhuisden kregen zij een stoeptegel door hun ruit. Een bizar welkom.

Blijkens het nieuws was het ook afgelopen week raak. Een 76-jarige man uit Made poogde de nieuwe burgemeester aan te rijden en beledigde hem om zijn geaardheid. De senior liep naar de balie van het gemeentehuis dat, vanwege eerder wangedrag voor hem al verboden terrein was, om zijn beledigingen te herhalen.

Om het diplomatiek uit te drukken: een merkwaardige karakter die 76-jarige man uit Made.

Zou hij op die leeftijd nog onzeker zijn over zijn eigen seksualiteit, dat hij zichzelf agressief moet overschreeuwen? Zou hij een zure gelovige zijn die per saldo erg weinig van God en Jezus begrijpt?

Bij gelovige afwijzing van homoseksualiteit wordt vaak verwezen naar het Bijbelverhaal over Sodom (Genesis 19, 1-29). Het is net als bij fake nieuws: als iets vaak en lang genoeg wordt herhaald gaat het een eigen leven leiden en nemen mensen het als “waarheid” aan.

Als ik het verhaal over Sodom goed (!) lees, lees ik helemaal niks over homoseksualiteit.

Er bestaat wel veel seksueel getinte inlegkunde: a dirty mind is a joy for ever. Vrij vertaald in het Nederlands: een gore geest is altijd feest. Die inlegkunde gaf ons bijpassende woorden die geen Bijbelse oorsprong hebben: sodomie, gesodemieter en mietje.

De inleidende tekst meldt alleen: ‘Uitermate zwaar is hun zonde.’ Wat die zonde exact was, wordt niet genoemd.

Sodom werd bezocht door twee engelen waaraan de inwoners zich vergrijpen wilden. Engelen zijn geestelijke, niet lichamelijke wezens (Katechismus 328) en in de traditie ook nog eens geslachtsloos.

Omgang tussen een man en een geslachtsloze (!) is - per definitie - niet gericht op het eigen geslacht. Niet homoseksueel dus. Ik ben geen forensisch expert maar verkrachting van een geestelijke, niet lichamelijke wezen lijkt mij een mission impossible. Het Bijbelverhaal laat dat ook niet gebeuren.

Wanhopig probeerde Lot zijn gasten te redden en bood de hitsige meute zijn dochters aan. Het antwoord dat hij kreeg begint iets van dé zonde van Sodom te duiden: ‘Ga opzij. Dat is hier als vreemdeling komen wonen en wil ons nog de wet voorschrijven ook. Het zal je nog slechter vergaan dan die anderen.’ 

De kern van dit verhaal: de heilige plicht van gastvrijheid die de inwoners van Sodom met hun voeten traden. In onze tijd en cultuur is gastvrijheid beperkt tot etiquette en het vermaak van de gast ofwel ‘entertainen’.

In de oudheid was gastvrijheid sec heilig. Voor Lot zó heilig dat het belangrijker was dan de eer van zijn dochters. Zonder heilige gastvrijheid redde de reiziger het niet, helemaal niet in een woestijnomgeving zonder wegrestaurants of gemakswinkels.

Gastvrijheid was verbonden met gastrecht. Een zaak van bescherming en het aanbieden van eten en drinken. Ook aan de vreemdeling. Gebrek aan die heilige gastvrijheid heeft weinig uit te staan met seksuele oriëntatie.

Verder in de Bijbel (Rechters 19 en 20) begaan de inwoners van de stad Gibea, in heteroseksuele variant, dezelfde zonde als Sodom. Hun lot is niet beter dan dat van de inwoners van Sodom.

De ware Sodomiet in de gemeente Drimmelen lijkt mij een 76-jarige man uit Made die in zijn gedrag, verre van gastvrij, vijandig als Sodom zich richt tegen een nieuwe burgemeester.

In oude tijden mocht op basis van de wet gestenigd worden, dat lot trof ook de overspelige heteroseksueel. Als gelovigen kennen we Jezus’ reactie: ‘Wie van u zonder zonde is, moet dan maar als eerste een steen op haar werpen.’ (Johannes 8, 7b) Iedereen droop af.

Wie een nieuwe burgemeester en zijn echtgenoot verwelkomt met een stoeptegel door hun ruit, heeft heel erg weinig tot niks van Jezus begrepen. Antireclame voor het Evangelie.

Zoals de apostel Paulus het zegt: ‘De liefde berokkent de naaste geen enkel kwaad. Liefde vervult de gehele wet.’ (Romeinen 13, 10)

Dan heeft de homoseksuele burgemeester aanmerkelijk meer niveau getuige zijn opmerking: ‘Een bosje bloemen of kaartje als welkom in de gemeente had ik eerlijk gezegd meer op prijs gesteld.

Trouwens, weer wat verder in het Oude Testament benoemt de profeet Ezechiël exact de zonde van Sodom als hij namens niemand minder dan God tot Jeruzalem profeteert:

‘U bent niet alleen in haar voetspoor getreden en hebt niet alleen dezelfde gruweldaden bedreven als zij, maar het duurde niet lang of uw gedrag was nog erger dan het hunne.

Zowaar Ik leef - godsspraak van de Heer God - uw zuster Sodom met haar dochters heeft het niet zo bont gemaakt als u met uw dochters.

De ongerechtigheid van uw zuster Sodom en haar dochters bestond hierin dat ze leefden in een overdaad waar ze prat op gingen en in zorgeloze rust, en zich om de misdeelde en de behoeftige niet bekommerden.

Ze waren hoogmoedig en wat ze deden was een gruwel in mijn ogen. Daarom heb Ik ze verstoten toen Ik het zag.’
(16, 47-50)

Wat denkt u zou de gemiddelde burger in West-Europa - ten opzichte van de rest van de wereldbevolking - zich aangesproken moeten voelen door deze profetie van Ezechiël? 

Ik ben zelf bang dat onze Westerse consumptiecultuur met overdaad, hoogmoed, weinig bekommernis om de misdeelde en de behoeftige en helemaal als die als vreemdeling van elders komt, ontelbaar veel Sodomieten kent. Ongeacht de seksuele oriëntatie.

Foto bij deze blog: privécollectie Boy Scholtze vanaf het internet