De grote Paasactie is begonnen!

overweging d.d. 9 april 2023 voor het radioprogramma Veur de preek van RTV Drenthe

Ik kreeg email van een meubelzaak: ‘De grote paasactie is begonnen; er staan maar liefst drie keuzekortingen voor je klaar!

Die keuzekortingen bieden zij vaker in hun landelijke reclamecampagnes. Niks bijzonders dus behalve dat zij het christelijk Pasen verbinden met iets wat mensen héél goed kunnen: consumeren!

Nederland ontkerstend in hoog tempo. Een royale meerderheid heeft niks met geloof. Steeds vaker word ik meewarig aangekeken en bevraagd: ‘Gelooft u nu écht in de Verrijzenis?’ Als ik dat niet geloofde was ik gemeenteambtenaar gebleven: een kortere werkweek, véél beter betaald en leukere arbeidsvoorwaarden dan de Kerk biedt.

Als er geen Verrijzenis was en alles in de dood eindigde dan was het leven een misselijke rot grap.

Leuk als je als westerling geboren wordt. Heb je nog vrijheid van meningsuiting en kun je al consumerend nog wat genieten. Maar wat als je leven in Auschwitz eindigde? Wat als je in Bachmoet sneuvelt of in die vergeten oorlog van Jemen de hongerdood sterft? Wat als je in een voorbije eeuw een ellendig leven hebt gehad? Domme Pech?

Zelf ben ik vol ongeloof als men zegt dat je verder leeft in herinneringen van wie achterblijft. Die achterblijvers zijn toch ook sterfelijk? Trouwens er is een ziekte waardoor bij leven al erg weinig herinnerd wordt. Menig verpleeghuis heeft een wachtlijst.

Iemand die de verrijzenis een ouderwets fabeltje vond, zei dat zijn dierbare een ster aan de hemel was. Dat verbaasde mij als moderne mens. Volgens hedendaagse wetenschap is een ster gloeiende plasma met kernfusiereacties. Het is zielloos en ook eindig. Wij zien licht van sterren die al lang verdwenen zijn.

Vroeg of laat verdwijn ook ik in de mist van de geschiedenis, zoals de miljarden mensen die mij en ook u voorgingen. Er komt een tijdperk waarin niemand mij herinnert. Ik vrees dat het u niet anders zal vergaan.

Indien wij enkel voor dit leven onze hoop op Christus hebben gevestigd, zijn wij het
meest van alle mensen te beklagen.
’ (1 Kor. 15, 19) In Bijbelse tijden duurde het ook even tot het wonder, het mysterie van de Verrijzenis bij Jezus’ volgelingen landde.

Verrijzenis is geen reanimatie. Geen terugkeer naar de toestand van vóór Jezus’ kruisdood.

De Bijbel verhaalt dat de verrezen Jezus zijn identiteit bewees, ondermeer door Thomas zijn kruiswonden te tonen. Blijkbaar was Jezus onherkenbaar door zijn ervaring met de dood. Er is met God een toekomst: voorbij het kruis, voorbij de duisternis van de dood!

Voor God geen onmogelijke prestatie. Hij maakte hoe dan ook uit het niets ook dit gigantisch universum met al zijn geheimen. Leven voorbij het hier en nu, voorbij deze dimensie. Niet als een persoonlijke verdienste maar als geschenk van God. Genade.

In een rauwe en lijdende wereld waarin het leven pijn doet staat een lijdende en gemartelde Heer naast ons. Een geloof dat - met westerse genotzucht en idem consumptiedrag - de Golgota’s van onze wereldtijd schipperend omzeilt, een geloof dat niet Jezus’ kruiswonden draagt kan geen gewonde wereld helpen genezen.

Imponerend is de verrezen Jezus die zijn leerlingen weer ontmoet. Vrede wenst Hij hen toe en voegt toe ‘Als jullie iemand zijn zonden vergeven, dan zijn ze ook vergeven; als jullie ze niet vergeven, dan blijven ze behouden.’ (Joh. 20, 21-23)

Jezus wentelt zich niet in een slachtofferrol. Klaagt niet over de pijn van het kruis of de enge duisternis van de dood. Jezus eist geen wraak, excuses of schadevergoeding. Hij scheldt de leerlingen niet uit, zelfs Pontius Pilatus krijgt er niet van langs. Geen aanklacht tegen joodse en Romeinse machthebbers. Tja, die Jezus was altijd al anders.

Pasen is de ontdekking dat Jezus’ graf leeg is. Aanvaarding dat ons aards leven slechts een doorgangshuis is, zoals ons leven in de baarmoeder dat ook was. Thuiskomen in Gods liefde die onbegrensd groter is dan dit universum.

De volgelingen merkten dat Jezus levend tussen hen stond. Hij is ook vandaag te herkennen onder mensen. Mensen die zich door Hem laten onderwijzen en voeden.
Mensen die vallend én opstaand Jezus’ Woord in praktijk brengen.

De verrezen Heer wenst vrede toe en zegt daarbij: ‘Als jullie iemand zijn zonden vergeven, dan zijn ze ook vergeven; als jullie ze niet vergeven, dan blijven ze behouden.’ (Joh. 20, 21-23) Een complete samenleving kan daarmee tot nieuw leven verrijzen. De wereld zou heel wat mooier worden met die Paaskorting: over en weer korting, vergeving van andermans schuld!

De grote Paasactie is begonnen! Met ontzettend veel keuzekortingen.