‘Effata, ga open!’, Jezus als gebarentolk

Jesaja 35, 4-7a, Jakobus 2, 1-5 en Marcus 7, 31-37 23e zondag door het jaar/B voor KRO-NCRV

Vat moed en vreest niet, uw God komt om de wraak te voltrekken.’, aldus de profeet Jesaja. Een heilsvisioen - gelovige peptalk - voor de moedeloze en radeloze burger.

Wie het niet ziet zitten, die gaan de ogen weer open. Wie het niet kán aanhoren, gaan de oren weer open. Wie door het leven lamgeslagen is, zal springen als een hert. Wie de mond gesnoerd werd, zal jubelen. Een land dat dorst naar recht: één waterbron. Waar de wereld, het leven tekortschiet dé vooraankondiging van Gods gerechtigheid. Er is hoop. God zal - wanneer dan ook - recht verschaffen.

Er is een God die recht zál verschaffen aan Jezidi meisjes, verkocht als slavinnen in het Islamitisch Kalifaat. Recht voor wie in relationeel geweld, lamgeslagen werd. Wie autoritair de mond werd gesnoerd, zal jubelen. Een volk dat dorst naar recht na de gaskamers, wordt één waterbron. Er is hoop, God zij dank. Er is dus ook hoop bij al het kleine en grote onrecht dat wij zelf incasseren of… zelf veroorzaken.

Eén ding moet wel duidelijk zijn: God voltrekt die wraak. Niet ik. Niet u. Het komt God toe! Géén kapsones voor ons. Het leven wordt niet beter als mensen onderling wraak voltrekken. Dat wordt een neerwaartse spiraal van ellende. Van erg tot nóg erger.

Wij mogen ons leven vervolgen door te doen wat we in het Onze Vader bidden: ‘en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij aan anderen hun schuld vergeven.’ Ik ga ervan uit dat u ook meent en doet wat u bidt. Anders zou het gebed een erg gênante vertoning zijn, gebakken lucht in Gods neus.

Bij deze zondagse Eucharistie voorziet KRO-NCRV in een tolk. Geen doventolk! Zij tolken niet alléén voor doven. Zij tolken ook naar u, naar mij en niet te vergeten naar slechthorenden en doofblinden. Een gebarentolk bevordert communicatie tussen twee personen door gebaren én taal.

In het Evangelie onbekenden die bij Jezus tolken wat een doofstomme nodig heeft: de handoplegging van Jezus. Leren spreken is moeilijk als je nooit geluid gehoord hebt. Jezus op Zijn beurt is in gebaar en taal tolk tussen God en ons mensen die horende doof, ziende blind en sprekende stom zijn. De doofstomme wordt terzijde genomen. Genezing van Godswege is niet bedoeld als sensationele reality-tv.

Jezus doet niet wat de onbekenden vragen, die handoplegging. Jezus steekt hem Zijn vingers in de oren, raakt zijn tong aan met speeksel. Bent u er nog bij? Want het is niet de hygiëne die van ons gevraagd wordt bij alle coronamaatregelen. Hij zegt: ‘Effata, Ga open.’ Ga open, dat is wat Jezus’ leven in gebaar en taal vanuit God naar ons vertolkt. Dat moet voor die genezen man een ervaring zijn geweest. En voor ons?

Vervolgens zegt Jezus niet: ‘Jij kunt spreken! Dus zegt het voort, zegt het voort.’ Hij vraagt het zwijgen. Bang dat het gros de genezing ziet als stunt, een knap stukje werk. Ze zullen ‘Oooh’ zeggen en applaudisseren. Het heeft voor hen geen diepe betekenis, als teken van het komende rijk van God. Wel voor u?

Jezus die in gebaar en taal, vanuit God, uw en mijn leven aanraakt: ‘Effata, ga open!’ Dat leven opbloeit zoals God het bedoeld heeft. Luisteren met onze oren, zien met onze ogen, goede woorden spreken met onze mond. Niet om persoonlijke rekeningen te vereffenen, wraak te nemen. Dat is aan God zelf. Maar opdat wij andere mensen ook laten openbloeien. Wij in onze wereldtijd, in gebaar en taal, als tolk tussen Jezus en mensen die horende doof Hem niet horen en dus niet kennen. Ziende blind Hem en Zijn heilzaam handelen niet zien en sprekende stom zijn. Effata, ga open!

De brief van Jacobus legt uit hoe wij zelf - door gebaar en taal vertolkt door Jezus – in de kiem gesmoord leven van anderen, mede-mensen kunnen openen. Ons geloof, dús ons dagelijks leven niet verbinden met partijdigheid en vleierij! De apostel kende het woord discriminatie al. 

Partijdigheid en vleierij zijn er vooral om jezelf egoïstisch te bedienen, ten koste van de ander. Je eigen gelijk binnenhalen, er materieel beter van worden of netwerkend nog net wat profijtelijker relaties aanknopen. Dat is niet wat Jezus vertolkt. ‘Uw God komt om de wraak te voltrekken’. Een gewaarschuwd mens telt voor twee!

In deze Eucharistie – in gebaar en taal - raakt Jezus vanuit God ons leven aan. Effata, ga open!