Chocola maken

Overweging 21 april 2024, voor het radioprogramma Veur de preek van RTV Drenthe

Bij het geklaag over allerlei prijsstijgingen, staat ons nog een prijsstijging te wachten. De prijs van een reep chocola en de bonbon gaan héél fors stijgen.

Ghana en Ivoorkust leveren wereldwijd de helft van de cacaobonen. Klimaatverandering treft ook die landen. Zware regens, schimmel- en virusziekten hebben veel cacaobomen verwoest. Er is troost voor u, de supermarkten hebben chocolade paaseitjes en paashazen fors afgeprijsd. Voor hen is Pasen voorbij.

Christenen daarentegen blijven tegendraads doorgaan met het vieren van Pasen, op weg naar het Pinksterfeest. Het wonder van Pasen is té groot om in één weekend te vieren.

Het duurde ook bij Jezus’ leerlingen een poosje totdat de verrijzenis als werkelijkheid tot hen doordrong. Vervolgens hadden zij nog tijd nodig om te beseffen dat Jezus’ verrijzenis impact heeft voor het alledaagse leven van gelovigen en het kostte tijd om dat te realiseren.

Wie na Pasen het kruis van Jezus ziet, die wéét dat Zijn verhaal daarmee niet eindigde. Er volgden Pasen en Hemelvaart. Dat mag een inspiratiebron zijn voor wie zelf een kruis heeft te dragen, in welke vorm of van welke zwaarte dan ook.

Als de verrezen Jezus zijn leerlingen ontmoet toont Hij zijn gehavende handen en voeten. De littekens van de niet al te verfijnde spijkers waren nog te zien. Gevolg van Jezus’ confrontatie met het kwaad van deze wereld.

Als de verrezen Jezus zijn mond opent volgt geen klaagzang. Hoe pijnlijk dat ellendig kruis ook was, zelfmedelijden is niet aan Jezus besteed. Er volgt ook geen griezelig verhaal over de duisternis van de dood. Uit Jezus’ mond klinkt ook enkel verwijt richting zijn leerlingen en al helemaal geen roep om wraak richting Pontius Pilatus. Jezus is werkelijk compleet anders dan u en ik.

Jezus’ eerste woorden? ‘Vrede zij u!’

In een wereld die - in het groot en in het klein - bol staat van achterdocht, verdachtmaking, partijschap, verwijten, spanningen, geweld over en weer hebben christenen een andere toon aan te slaan: ‘Vrede zij u! Dat is gaan in het spoor van Jezus.

Drones en kruisraketten afvuren dat kan blijkbaar iedereen. Haatdragend en wrokkig zijn, dat kan ook iedereen. 

Vergeving schenken, om mensen (als kinderen van God) met elkaar te verzoenen en aldus vrede te stichten? Daar kan niet iedereen chocola van maken.

Kortom de wereld heeft behoefte aan herkenbare christenen, die hun geloof leven!

In de Paastijd die kerkelijk nog eventjes doorgaat mogen we daarin oefenen. En ik blijf het uitroepen: zalig Pasen voor u en de hele wereld! Vrede zij u!