De humor ligt op straat!

De humor ligt op straat, meneer Sonneberg.’ Gevleugelde woorden van wijlen cabaretier Wim Sonneveld.

Tegenwoordig moet je sommigen uitleggen wie de in 1974 overleden cabaretier was. Toch is zijn lied ‘het Dorp’ door iedereen gekend.

Op straat, ofwel in het dagelijkse nieuws van vrijdag 19 mei, het bericht dat de doorstroomtoets als  opvolger van de klassieke Cito-toets (voor het basisonderwijs) gepland is voor de eerste weken van februari. In 2024 valt Aswoensdag, het begin van de vastentijd, op 14 februari.

In sommige streken begint carnaval eerder dan het weekend voor Aswoensdag. Dat bijt dus met de planning van die nieuwe doorstroomtoets.

De reactie van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap op deze problematiek is dat scholen de evenementenplanning moeten aanpassen. Dat is humor!

Zwartgallige humor wel te verstaan.

Het Nederland van vandaag heeft niks met religie. Christendom, jodendom, islam of een andere religie: 58% van de Nederlanders heeft er niets mee.

Ons land is ontkerstend. De christelijke boodschap is niet meer de drager van cultuur en moraal.

De cultuur die niet meer door het christelijk geloof wordt gedragen is klaarblijkelijk zo wijd verspreid dat zelfs een Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap niet meer weet dat carnaval aan iets is gekoppeld? Aswoensdag, vastentijd?

Carnaval is niet los te koppelen van Aswoensdag.

De datum van Aswoensdag wordt bepaald door de datum van Pasen. Dat Paasfeest wordt gevierd op de zondag ná de 1e volle maan in de lente. Rond die tijd komt de natuur weer tot leven. Die 1e volle maan van de lente verspringt jaarlijks en daardoor verspringt de datum van Aswoensdag.

Namens de carnavalsverenigingen wordt geageerd: ‘Carnaval is geen evenement, maar dynamisch immaterieel erfgoed.’ Daar ben ik het roerend mee eens!!

Ja, een Ministerie van Onderwijs en Cultuur mag zich herbezinnen. Kan dat ook gelden voor al die carnavalsverenigingen?

Dynamisch immaterieel erfgoed dat gefundeerd is in het cultureel christelijk erfgoed!

Als zelfs een Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap dát verband al niet ziet in onze ontkerstende samenleving is het dan niet de hoogste tijd voor herbezinning?

Zelfs wie niet uit religieuze overwegingen wil vasten kan toch goede reden vinden om
het eens sober aan te doen: klimaatverandering, milieuvervuiling, overconsumptie,
noem maar op!

Daarnaast uiteraard de persoonlijke bezinning: wat is goed voor de samenleving, waar pas ik mij aan en schik ik mij?

Dan is carnaval met recht en reden dynamisch en immaterieel erfgoed, gekoppeld aan
Aswoensdag
.

Anders zou je carnaval op elke willekeurige datum kunnen vieren en zou het Ministerie toch gelijk hebben.