Waar en wanneer vieren wij?

Op werkdagen is er een vast ritme voor alle kerkelijke vieringen:

maandag 19:00 uur Eucharistie in de O.L. Vrouw Onbevlekt Ontvangen:
Kerkweg 122, 7887 BJ Erica

dinsdag 09:30 uur Eucharistie in de H. Franciscus van Assisi:
De Schanswal 2, 7823 TJ Emmen


dinsdag 19:00 uur Eucharist in the English language in the H. Pauluskerk:
Meerstraat 2, 7815 XG Emmen


woensdag 19:00 uur Eucharistie in de H. Gerardus Majella:

Splitting 142, 7826 CT Emmen

donderdag 18:30 uur Stille Aanbidding in de H. Pauluskerk:
Meerstraat 2, 7815 XG  Emmen

donderdag  19:00 uur Eucharistie in de H. Pauluskerk:
Meerstraat 2, 7815 XG Emmen

vrijdag 19:00 uur Eucharistie in de Bernharduskapel: 
Woonzorgcentrum Holtingerhof, Holtingerbrink 62, 7812 EX Emmen

In het weekend is er een wisselend liturgisch rooster. Hieronder kan een overzicht gedownload worden.

Liturgisch rooster
Detailfoto De Goede Herder

Gerardus- en Mariaprocessie

In de meeste parochies zijn processies verdwenen. In onze De Goede Herder Parochie Emmen Erica zijn als vanouds jaarlijks twee processies.


Gerardusprocessie

De eerste Gerardusprocessie was 16 oktober 1906. Dat jaar werd de kerk van Barger-Oosterveld opgeleverd. De kerk had van de paters Redemptoristen, de congregatie waartoe Gerardus hoorde, relieken en een bijzonder schilderij van de heilige ontvangen.

Gerardus was een aansprekende volksheilige. Opgegroeid in armoede, kende de tegenslagen van het leven, wist wat vernedering was maar droeg zijn leven trots in een doorleefd geloof. Er zijn in de regio veel jongens geboren die naar de heilige zijn vernoemd: Gerard, Gradus, Grads, enz.

De eerste bedevaart werd in een paar dagen tijd georganiseerd. Pastoor G. Wijfker van Ter Apel wilde met zijn parochianen op bedevaart. Hij vond een medepelgrim in pastoor H.H.M. Terwindt van Munsterscheveld. Bouwpastoor B.H. Weninck sloot zich vervolgens aan.

De Gerardusbedevaart maakte regionaal en landelijk snel opgang. Eens waren er jaarlijks twee bedevaarten. Op het apostelfeest van Petrus en Paulus voor de gelovigen van elders. Buiten het zomerseizoen op 16 oktober voor parochianen van Barger-Oosterveld zelf. In 1951 werd een het processiepark aangelegd. Dat park kreeg in 2006 kruiswegstaties.

De processie is sinds 1906 altijd gehouden uitgezonderd de oorlogsjaren 1944 en 1945 en de jaren 2020 en 2021 vanwege de Coronapandemie.

Momenteel is de Gerardusprocessie jaarlijks op de zondag voorafgaande aan het feest van de apostelen Petrus en Paulus (29 juni).

Na alle plechtigheden is er een gemoedelijk samen zijn waarbij u niet hoeft te verdorsten.


Mariaprocessie

Bescheidener van opzet maar met oudere papieren is de Mariaprocessie van de OLV Onbevlekt Ontvangen te Erica. 

De allereerste Mariaprocessie trok op het feest van Maria Tenhemelopneming (15 augustus) in 1874 voor het eerst door het toen nog jonge Kerkenbos.

Aansluitend op de Eucharistie, die dan afwijkend om 18.00 uur begint, gaan we in processie naar het kerkhof. Vervolgens trekken we door het oude Kerkenbos via de blokhut, langs het heuveltje naar de Mariakapel die in 2018 gebouwd is. Daar eindigt de processie.

Na afsluiting van de processie is er uiteraard de onderlinge ontmoeting met koffie en thee.