Vredesweek 2023: (on)vrede en nu?

Vredesweek 2023: (on)vrede en nu?

PAX is ervan overtuigd dat iedereen iets voor vrede kan doen.

Daarom organiseert PAX ieder jaar in de derde week van september de Vredesweek. Met op donderdag 21 september de internationale dag van de vrede. We delen verhalen van moedige mensen in oorlogsgebieden, die ondanks alles toch blijven opstaan voor vrede.

Om hun geluid te versterken. Om voor hen te bidden. Maar ook om in onze eigen omgeving actief bij te dragen aan een inclusieve en vreedzame samenleving.

⁠PAX terug in Nederland

In de Vredesweek 2023 geven we het woord aan de burgers.

De focus van PAX ligt op het voeren van dialoog, door gesprekken te voeren in de buurt. Om te horen waar mensen zich zorgen over maken en om dichter bij elkaar te komen. Praten over hoe we mét elkaar een betere wereld maken, ook dichtbij huis. Alleen samen kunnen we stappen maken voor een stabiele democratie, een veilig land en een vreedzame samenleving.

⁠PAX 75 jaar

In 2023 is het 75 jaar geleden dat Pax Christi is opgericht.

Het jubileum van de Vredesbeweging staat dit jaar centraal in de Vredesweek. Na al die jaren is het tijd om de balans op te maken: wat heeft PAX de afgelopen 75 jaar gedaan op het gebied van vrede, veiligheid en democratie? Wat zijn onze successen en welke lessen hebben we geleerd? Daarnaast stellen we onszelf de vraag: waar staan we nu en wat willen we behalen in de komende 75 jaar?

PAX ziet de Vredesweek als een uitgelezen moment om samen met de Nederlandse bevolking in gesprek te gaan over vrede en democratie.

Dankzij uw steun boeken we successen. Dankzij mensen zoals u kunnen wij ons werk gericht op vrede, veiligheid en democratie blijven voortzetten. Van Colombia tot Oekraïne en van Syrië tot Soedan. En we boeken resultaat. Zo werd na jarenlang campagne voeren het VN-verdrag voor de afschaffing van kernwapens door honderdtwintig landen aangenomen, boeken we in Colombia successen rondom de vervolging van mijnbouwbedrijven die zich schuldig hebben gemaakt aan mensenrechtenschendingen en zien we in Nederland steeds minder financiële instellingen in kernwapenproducenten investeren.

Steun het werk van PAX door in de kerkcollecte te geven op 23 of 24 september of door geld over te maken op:

Bankrekeningnummer NL03 TRIO 0390 5150 00 ten name van PAX Vredesweek