Vluchtelingen uit Oekraïne

De oorlog in Oekraïne houdt iedereen bezig. Hartverscheurend en zorgwekkend. Houdt het u bezig, het houdt 48,5 miljoen Oekraïners nog veel meer bezig.

Meer dan 3 miljoen Oekraïners hebben hun land verlaten. Alle bekenden achterlaten, alles wat je aan bezit hebt achterlaten, je vertrouwd land achterlaten.

De vluchtelingen zijn christen. Het grootste deel Oosters-Orthodox. Onder te verdelen in: Russisch-Orthodox en de in 2018 daarvan afgescheiden Oekraïens-Orthodox. Dan zijn er Oekraïens-Katholieken, een Orthodoxe Kerk verbonden met Rome en Rooms-Katholieken. Hen wil de Goede Herder Parochie een geestelijk thuis bieden. Al is ons land vreemd voor hen, onze God is een en dezelfde. Vertrouwd!

Een van onze parochianen heeft voor de website in internationale introductiepagina in het Oekraïens vertaald. In die taal worden zij ook op de website welkom geheten. De Orthodoxe Kerk viert de liturgie anders dan wij doen.

Wat hetzelfde is: de parochiekerken als Huis van God, de eredienst en het gebed tot Hem, het Woord van Hem dat klinkt en de Heer is ook bij ons werkelijk aanwezig in de Eucharistie: Jezus’ Lichaam en Bloed. In onze kerken komen brochures, in het Engels en Oekraïens, om onze liturgie uit te leggen. Zowel de Eucharistie als de Woord- en Communieviering.

Als zij in onze kerken komen hopen wij dat u hen verwelkomd zoals u zelf als vluchteling in de vreemde welkom wil worden geheten. ‘Welnu, behandel de mensen in alles zoals je wilt dat ze jullie behandelen. Want dat is Wet en Profeten.’ (Matteüs 7, 12)

Er zijn parochianen die hun huis of andere ruimte beschikbaar hebben gesteld voor opvang van Oekraïners. De pastorie Meerstraat 4, Emmen is beschikbaar voor vluchtelingen die priester of religieuzen zijn. Wilt u ook onderdak bieden of hebt u andere geschikte ruimte? U kunt u aanmelden via de website https://takecarebnb.org.

Twee locatieraden denken actief na, hoe en waar vluchtelingen onder te brengen. Voor het overige wachten we nog even af wat de gemeente Emmen van ons verlangd. We willen hen niet voor de voeten lopen of tegenwerken.