Vastenactie voor onderwijs Cambodja

Tijdens de vastenperiode organiseert de VOM-groep jaarlijks de Vastenactie. In voorgaande jaren sloten we daarbij aan bij het landelijke doel van de Vastenactie organisatie. Vastenactie ondersteunt naast het landelijke doel, ook een aantal “eigen doelen projecten”. 


Vanuit onze parochie ondersteunen wij graag één van deze eigen doel projecten; Terug naar school in Cambodja van stichting DARA Europe. Veelal gaat het bij de eigen doel projecten om een nauwe betrokkenheid tussen de hulp biedende en hulpontvangende partij, zoals dit ook het geval is bij het eigen doel project van DARA Europe.


Van 2016 tot 2018 heeft DARA bij de landelijke Vastenactie organisatie al 3 keer een succesvol eigen project doel afgerond. Nu in 2022 wordt DARA Europe opnieuw gesteund in haar eigen doel project om de kinderen van de krottenwijk Andong in Cambodja hernieuwd naar school te
begeleiden. 


Door de Covid-19 pandemie heeft het onderwijs in Cambodja zo’n anderhalf jaar bijna volledig stilgelegen. Juist de kinderen uit de Andong hebben hier het allermeest onder geleden. 


Een ‘terug-naar-school’ campagne is gestart, waarbij Stellar Child Care Organization (SCCO) herstart met het gratis kleuteronderwijs. Workshops en individuele begeleiding van families worden verzorgd en moeten ervoor zorgen dat zij hun kinderen aanmelden voor de basisschool. 


Nieuwe leerlingen krijgen vanuit SCCO een startpakket. Jongvolwassenen krijgen bij SCCO bijles en Engelse les als aanvulling op de middelbare school. Ook krijgen ze coaching op het gebied van onderwijs en carrièremogelijkheden.


Tijdens de vieringen in de vastentijd zullen in de verschillende kerken van onze parochie, de DARA Europe initiatiefnemers persoonlijk aanwezig zijn. Zij zullen aansluitend aan de viering een presentatie en uitleg over hun werk en project geven. Inmiddels hebben zich ook een 5-tal scholen aangemeld die dit goede doel gaan ondersteunen.


Wij hopen van harte dat u DARA Europe wilt steunen en rekenen op uw financiële bijdrage aan dit prachtige project tijdens de vastenperiode. Onze gehele parochiële bijdrage wordt uiteindelijk door de landelijke organisatie van Vastenactie nog eens met 50% verhoogd.

Een link naar de website van Dara Europe vindt u hier.


U kunt meedoen via de collectes in de vieringen, uw bijdrage in de vastenzakjes die in Erica worden rondgebracht en in de Goede Week worden opgehaald, doneren aan Vastenactie: NL21 INGB 0000 0058 50 t.n.v. Vastenactie, Den Haag o.v.v. 401860 of de QR-code scannen en het bedrag overmaken.