Titus Brandsma. Van zalig tot heilig (2)

Op vrijdag 4 maart om 12.00 uur werd officieel bekend dat pater Titus Brandsma, karmeliet, op zondag 15 mei door paus Franciscus heilig zal worden verklaard. Op zondag 6 maart hebben we dit heugelijke nieuws gevierd met een oecumenische vesperviering in Bolsward. Er waren ruim 200 mensen aanwezig, meer dan in een zondagsmis. Het was dan ook een bijzondere aangelegenheid. Dat ik als bisschop er was, is niet zo bijzonder. Wel dat dominee Herman de Vries uit Dokkum de preek verzorgde.

Van verschillende mensen hoor ik dat ze de plechtigheid in Rome graag bij willen wonen en overwegen de reis te boeken. Het wordt een korte reis van vier dagen, van vrijdag tot en met maandag. Het zal druk worden, want er zijn diezelfde zondag nog andere heiligverklaringen waaronder die van Charles de Foucauld, ook niet de minste! Ik bedoel: ook in Nederland is hij goed bekend.

Zal de heiligverklaring van Titus Brandsma voor een kerkelijke opleving zorgen? Ik hoop het wel. Ik hoop dat deze principiële, veelzijdige, diepgelovige en actieve priester uit Friesland de belangstelling van velen zal oproepen en dat de gelovigen zich gesterkt weten. Hij leefde ook in een moeilijke tijd, en nu achteraf weten wij des te meer hoezeer hij gelijk had met zijn verzet tegen de nazi’s en hun ideologie.

De heiligverklaring van Titus Brandsma en het enthousiasme daarover zal niet meteen tot meer kerkbezoek leiden. – Ook de populariteit van paus Franciscus levert niet direct meer kerkgangers op –. Het imago van de Kerk wordt door de heiligverklaring wel beter en dat kunnen we goed gebruiken. Ik ben ervan overtuigd dat als we de boodschap van Titus Brandsma op de juiste diepte verstaan, dit zal leiden tot meer kerkgang en meer kerkbetrokkenheid. Hij wijst ons namelijk op het persoonlijk geloofsleven en op de persoonlijke overtuiging. Zelf heeft hij zich dagelijks aan de eucharistie en aan het gebed en de meditatie gelaafd, en dat naast al zijn drukke werkzaamheden.

+ Ron van den Hout
bisschop van Groningen – Leeuwarden