28 april: Synodale Weg in Emmen-Erica

In oktober 2021 opende bisschop dr. C.F.M. van den Hout voor ons bisdom de Synodale Weg. Daarmee begon de periode van biddende reflectie waartoe paus Franciscus de Kerk oproept. 

De bisschop koos, in lijn met uitleg van Rome, ervoor om de in het bisdom bestaande synodale
structuren in te zetten voor die Synodale Weg. De Diocesane Pastorale Raad (DPR) met ruim 30 personen werd daarvoor fors uitgebreid. 

De Synodale Weg is voor heel de wereldkerk Het thema is ‘Voor een synodale Kerk: communio,
participatio, missio’. De paus stelt twee centrale vragen: Hoe zijn we, met het oog op de verkondiging van het evangelie, samen op weg? Waartoe nodigt de Heilige Geest ons uit?

In De Goede Herder Parochie Emmen-Erica is donderdag 28 april a.s. om 20.00 uur voor
alle parochianen een avond over de Synodale Weg. U bent meer dan welkom!

Wat de Synodale Weg niet is: anderen uw mening opdringen of een democratisch proces. Het
is biddend tot reflectie komen, luisteren naar anderen, vanuit geloof (!) zelf spreken en dan sámen tot iets komen. In gegeven door de heilige Geest.

De avond begint om 20.00 uur in de parochiezaal van de H. Franciscus van Assisi, de Schanswal 4, 7823 TJ Emmen.

Als u zich vooraf aanmeldt, dan kan de organisatie voor de juiste hoeveelheid koffie en thee
bereiden. Aanmelding kan via het mailadres: pastoor.stiekema@degoedeherderparochie.nl