wekelijkse Stille Aanbidding

In onze parochie is elke donderdag om 18.30 uur in de H. Pauluskerk gelegenheid tot Stille Aanbidding van het allerheiligste Sacrament.

Aansluitend is om 19.00 uur de eucharistie van de weekdag.

De mogelijkheid Jezus, aanwezig in het allerheiligste Sacrament van zijn eigen Lichaam als voedsel en leven van onze ziel, te aanbidden is er altijd. Gewoon door stil gebed, geknield of gezeten al of niet in een kerk met zicht op het tabernakel.

Er zijn ook andere momenten waarop we kunnen laten zien hoeveel we van Hem houden en de gave van zijn Lichaam en Bloed waarderen. 

Bij Stille Aanbidding is een grote geconsacreerde hostie in speciaal liturgisch vaatwerk geplaatst voor aanbidding. Dit voorwerp heet monstrans, van het Latijnse ‘monstrare’ ofwel ‘tonen’.

In aanbidding kunnen we geestelijk groeien om dichter bij Jezus te komen. Er is tijd voor gebeden en stille meditatie.

Aan het einde zegent de pastoor de aanwezigen met de monstrans die de geconsacreerde hostie bevat. De eucharistische zegen.