14 december: Rorate-mis in de Pauluskerk

Evenals voorgaande jaren wordt in de Pauluskerk de Rorate-mis gevierd en wel donderdag 14 december om 19.00 uur.

In plaats van de preek is er meditatieve stilte. De samenzang wordt muzikaal ondersteund door het Pauluskoor o.l.v. Theo Smeenk.

In de viering bidden en zingen wij om de komst van de Messias, de Verlosser, onze Redder: “Dauwt hemelen de Rechtvaardige, Rorate Coeli... " Bijzonder is dat de kerk tijdens deze Eucharistie alleen verlicht wordt met kaarsen.

Dat klinkt vlak voor Kerstmis heel romantisch en sfeervol maar als je altijd in het duister leeft verlang je naar licht. Als je wordt onderdrukt, in onrust leeft, in angst voor mishandeling, geweld en uitputting dan verlang je naar bevrijding.

Gods volk onderweg verkeerde in zo'n situatie en de profeet Jesaja voorspelde dat de Messias, de Verlosser zou komen.