Gebed om roepingen

Zondag 8 mei is het Roepingenzondag.

Jezus zelf roept ons op om te bidden voor werkers in de wijngaard van de Heer: ‘Toen sprak Jezus tot zijn leerlingen: 'De oogst is wel groot, maar arbeiders zijn er weinig. Vraagt daarom de Heer van de oogst arbeiders te sturen om te oogsten.’ (Matteüs 9, 37-38)

Een gebed om roeping - in de brede betekenis van het woord - voor ons bisdom Groningen-Leeuwarden vindt u hieronder:

God, vanaf het begin klinkt Uw stem,
U bent onze oorsprong, ónze Vader.

Abram heeft geantwoord op Uw stem: 
‘Trek weg uit uw land, uw stam en ouderlijk huis 
naar het land dat ik u zal aanwijzen.’
(Gen. 12,1)
en begon met U een zegenrijke levensreis
om ook anderen tot zegen te zijn.

Wij bidden U,
dat in onze dagen mensen Uw stem verstaan
en in hun dagelijks bestaan antwoord geven:
als Abram veilige en vertrouwde posities verlaten,
het begin van een zegenrijke levensreis met U
om ook anderen tot zegen te zijn,
in het levensspoor van Jezus, Uw Zoon.

Wij bidden U,
om roepingen, ook in onze dagen,
om deel te hebben aan de zending van Jezus’ Kerk:
dat gedoopten zich met hart en ziel inzetten
voor de taak die U aan de Kerk hebt toevertrouwd,
dat onder hen mensen zich geroepen weten
tot het priesterschap, het permanent diaconaat, het religieuze leven
en het huwelijk als een zegenrijke levensreis met U
om daarmee ook anderen tot zegen te zijn,
zoals wijzelf door U gezegend zijn in Uw Zoon, Jezus.

God, dat de kracht van Uw Geest vruchtbaar mag zijn
zodat Christus de Heer
in de Kerk van Groningen-Leeuwarden
zichtbaar, bereikbaar en zegenrijk mag zijn
voor alle mensen van goede wil:
Amen.


Naast uw gebed kunt u roepingen voor en in ons bisdom ook financieel ondersteunen door een gift aan het Fonds Priesteropleiding van het Bisdom Groningen-Leeuwarden.

Het bisdom werft fondsen om de studie en opleiding van priesterkandidaten in het bisdom te bekostigen.

De opleiding van priesterstudenten is relatief duur, omdat de meeste studenten pas op latere leeftijd gehoor geven aan hun roeping of deze pas op latere leeftijd ontvangen. Zij hebben dan geen recht meer op studiefinanciering. Om die reden kunnen wij uw financiële steun bijzonder goed gebruiken!

Bankrekening: NL94 INGB 0650 2508 26 t.n.v. het Fonds Priesteropleiding Bisdom Groningen-Leeuwarden te Groningen.