Betalen via de QR-code

Al onze parochiekerken – de OL Vrouw Onbevlekt Ontvangen te Erica, H. Gerardus
Majella te Barger-Oosterveld, H. Paulus te Emmen en H. Franciscus van Assisi te
Emmerschans – zijn sinds kort voorzien van een QR-code.

Daarmee kunt u, als u dat zou wensen, geld overmaken aan de desbetreffende locatie voor
de collecte, offerkaars(en), een gift of wat dan ook.

U kunt de QR-code in de kerk scannen met uw smartphone. Na het scannen krijgt u een betaalverzoek van de Rabobank.

Het bedrag staat standaard op €5,- maar u kunt dat veranderen in elk willekeurig bedrag dat u wenst.

Ondervindt u onverhoopt problemen met het gebruik van de QR-code spreek dan iemand aan na afloop van de viering.