Poolse katholieken terug in Erica

Totdat pater J. Okonek S.Chr. als pastoor in Klazienaveen kwam te wonen kerkte de Poolse katholieke geloofsgemeenschap eens per maand in de OLV Onbevlekt Ontvangen te Erica. Pater Okonek is nu pastoor van de Poolse parochie in Breda.

Zijn opvolger voor de Poolse zielzorg in ons bisdom is pater B. Malys S.Chr. Eind december kwam hij met een verzoek. Omdat hij er fulltime voor Poolse migranten is, wil hij elke zondag op meerdere plaatsen in het Pools de Eucharistie vieren, met een vast ritme.

Pater Malys vroeg elke zondag om 09.00 uur Eucharistie te mogen vieren in de OLV Onbevlekt Ontvangen. Aansluitend viert hij op een andere vaste locatie de Eucharistie.

Zondags begint in Erica de liturgie om 11.00 uur. Als de pater en de Poolse gemeenschap om 09.00 uur vieren zitten zij de reguliere parochie niet in de weg. In Klazienaveen zou dat wel het geval zijn. Daar viert men zondags om 09.30 uur.

De Poolse geloofsgemeenschap betaalt een vergoeding aan de kerklocatie voor het gebruik van de parochiekerk. Zij zorgen ook voor Poolstalige kosters die zelfstandig kunnen werken.

Eind januari stemde de locatieraad van de OLV Onbevlekt Ontvangen in met het verzoek, begin februari bekrachtigd door het parochiebestuur. De Poolse vieringen kunnen ingaande zondag 5 maart 2023 worden gevierd.

Als u zondags op een vroeger uur in Erica de kerkklok hoort luiden, dan weet u waarom en waarvoor. Wij heten de Poolse katholieke geloofsgemeenschap, onze broeders en zusters, oprecht welkom in onze parochie!