Ontmoetingsdag voor wie partner verloren heeft

De diocesane werkgroep Partnerverlies van het Bisdom Groningen-Leeuwarden organiseert elk half jaar in wisselende regio’s een Ontmoetingsdag voor mensen, die hun partner door de dood hebben verloren. 

Door corona-maatregelen konden ontmoetingsdagen in 2020 en 2021 helaas niet doorgaan. In de hoop dit jaar wel weer bijeen te kunnen komen is de eerstvolgende ontmoetingsdag gepland op donderdag 24 maart 2022 van 10.00-15.30 uur in de ‘Ontmoetingsruimte’ naast de H. Michaëlkerk, Pastoor Koopmansplein 1, 8302 GK Emmeloord.

Het ontmoeten van elkaar staat deze dag voorop, omdat praten met mensen die een
soortgelijke ervaring hebben heel waardevol en helend kan zijn. Wiebe Mulder, sinds kort voorzitter van de werkgroep, vertelt over het omgaan met verlies en rouw, ook in gelovig perspectief. Hij zal ook stilstaan bij de plaats, die God daarbij inneemt. De dag wordt met een gebedsviering afgesloten.

Voor koffie, thee en lunch wordt gezorgd. Er wordt een bijdrage gevraagd van € 12,-. Als u het prettig vindt, kunt u iemand uit uw omgeving meenemen. 

U kunt zich tot 15 maart 2022 opgeven bij:

Bisdom Groningen-Leeuwarden, afdeling Pastorale Dienstverlening

Ubbo Emmiussingel 79

9711 BG Groningen

tel. 050-4065888 

Email: l.winter@bisdomgl.nl

Na opgave ontvangt u rond 16 maart 2022 een programma, een routebeschrijving en
verdere informatie over de ontmoetingsdag. Emmeloord is per bus bereikbaar.

Wilt u meer of andere informatie, dan kunt u bellen met:

Mevr. A. van Diepen-Galama, tel. 0527-252418 

Dhr. A.M.J. v.d. Rijdt, tel. 06-51042611

Mevr. M.H.A. Steen-Blom, tel. 0516-850820

Mevr. M.G. Scholte Aalbes-Schomaker, tel. 0599-58733