Bisscoppelijk gedelegeerde voor het onderwijs

Met behoud van mijn benoeming als pastoor van De Goede Herder Parochie zal de bisschop mij ook benoemen als bisschoppelijk gedelegeerde voor het onderwijs.

Een bisschoppelijk gedelegeerde voor het onderwijs is een diocesaan beleidsmedewerker op het gebied van katholiek onderwijs. Het is een brugfunctie tussen de bisschop en het rooms katholiek onderwijsveld en heeft een bijzondere taak in verband met de identiteit van scholen en de verzorging van het vak godsdienst/levensbeschouwing.

Het is een functie die ik ook onder bisschop de Korte al eens vervulde.

Herstellend van een langdurige ziekte heb ik destijds die benoeming weer teruggegeven.

pastoor P.J.J. Stiekema