Een nieuwe kostganger

Sinds augustus 2022 huisvestte de pastorie Meerstraat 4, Emmen niet alleen de pastoor maar ook een kostganger. Een Poolse student bij NHL Stenden locatie Emmen die geen studentenkamer kon krijgen.

In overleg met de bisschop, het parochiebestuur, de pastoor, de student en zijn ouders is destijds besloten hem als kostganger op te nemen in de pastorie. Een Verklaring omtrent Gedrag (VOG) van de pastoor werd overlegd. De student bleef ondertussen zoeken naar een echte studentenkamer. Die heeft hij per 1 september jl. gevonden en betrokken.

De vrijgekomen plek in de pastorie is Takecarebnb aangeboden.

Deze landelijke organisatie matcht erkende asielzoekers (met juridische status) die in een AZC op huisvesting wachten aan gastgezinnen.

Meer informatie vindt u op de website www.takecarebnb.org.

Zo levert onze parochie een positieve bijdrage aan hedendaagse huisvestingsproblematiek en brengen wij Jezus’ woorden concreet tot vervulling: ‘Ik was vreemdeling en jullie hebben Me opgenomen.’ (Matteüs 25, 35c)

Mocht u binnenkort een nieuw gezicht (m/v) in en rond de pastorie zien dan weet u het hoe en waarom.