De krant en Mariabode over nachtopvang Pauluskerk

Diverse media - waaronder het Dagblad van het Noorden en Mariabode - besteden aandacht het feit dat De Goede Herder Parochie tijdens de coronapandemie in parochiecentrum de Schiphorst (locatie H. Pauluskerk te Emmen) aan de Meerstraat ruimte biedt voor de nachtopvang van daklozen.

Het artikel van het Dagblad van het Noorden kunt u hier lezen.

Het artikel van Mariabode kunt u hier lezen.