15 augustus: Eucharistie en Mariaprocessie

Maandag 15 augustus viert de Kerk het hoogfeest van Maria Tenhemelopneming.

Een feest dat de jonge kerk al vierde. In het oosten is het feest bekend onder de naam: de Ontslapenis van de Moeder Gods.

Dit feest vieren wij die dag om 18.00 uur met de Eucharistie in de OL Vrouw Onbevlekt Ontvangen.

Aansluitend is de traditionele Mariaprocessie - over kerkhof en door het kerkenbos naar de Mariakapel – die voor het eerst in 1874 werd gehouden.

Aansluitend is er de onderlinge ontmoeting met koffie en thee.