Maria Lichtmis: woensdag 2 februari

Woensdag 2 februari is het feest van Maria Lichtmis. Al wekt die naam de indruk van een Mariafeest, het is in de kern een Christusfeest. Hij is het uiteindelijke doel! Via Maria kan iemand ook tot Hem komen.

De officiële naam van het feest: Opdracht van de Heer. We vieren dat Maria en Jozef de kleine Jezus, het Licht van de wereld, de tempel van Jeruzalem binnendragen om Hem op te dragen aan de Heer van hemel en aarde. Traditioneel verbonden met Maria Lichtmis is kaarsenwijding. 

U bent welkom bij de Eucharistie van deze weekdag om 19.00 uur in de H. Gerardus Majellakerk, Barger-Oosterveld.