Liturgie in de Goede Week

Onze hoop op vergeving, verzoening en eeuwig leven is geworteld in Jezus' lijden, dood
en verrijzenis. Daarom is voor christenen is de Goede Week dé kern van het geloof. Een week met veel liturgieën, elk met eigen unieke toonzetting. Elk zeer de moeite waard!

Dé Goede Week begint met Palmpasen of Passiezondag: Jezus' intocht in Jeruzalem waarna minder fraaie zaken overhand krijgen: haat, verraad en verloochening. Zaterdag 9 april is om 19.00 uur de Eucharistie in de OLV Onbevlekt Ontvangen. Zondag 10 april om 09.30 uur de Woord- en Communieviering in de H. Gerardus Majellakerk en om 09.30 uur de Eucharistie in de H. Franciscuskerk. Om 11.00 uur is de Eucharistie in de H. Pauluskerk. Tijdens deze liturgie is op alle kerklocaties de presentatie van de eerste communicanten.

Woensdag 13 april vervalt de Eucharistie in de H. Gerardus Majellakerk. Die avond is in de kathedraal te Groningen de Chrismamis. De viering waarin de bisschop voor alle parochies van het bisdom de H. Oliën (catechumenenolie, chrisma en ziekenolie) gewijd worden. Als parochiaan bent u daarbij welkom.

Het Paastriduüm - de vieringen van Witte Donderdag, Goede Vrijdag en Paaswake - vormen samen één grote lange liturgie. De viering wordt iedere keer geschorst tot de viering van de volgende dag.

Witte Donderdag 14 april staat om 15.00 uur in de H. Franciscuskerk en om19.00 uur in de H. Pauluskerk het Laatste Avondmaal centraal, de instelling van de Eucharistie. Wie Jezus in stilte nabij wil zijn: van 20.00 uur tot 24.00 uur is de H. Pauluskerk open voor Stille Aanbidding. gehoor geven aan Jezus' oproep Hem nabij te zijn. U kunt komen en gaan wanneer u het wenst.

Op Goede Vrijdag 15 april volgen wij op alle kerklocaties, inclusief de Holteringerhofkapel, om 15.00 uur Jezus’ Kruisweg, biddend en mediterend. ‘s Avonds om 19.00 uur in de OLV Onbevlekt Ontvangen lezen wij het Lijdensverhaal, brengen wij hulde aan het Kruis dat onze hoop en redding is.

Het is een mooi gebruik bij de vieringen van Goede Vrijdag bloemen mee te nemen, doen we ook als onze dierbaren zijn overleden. Die bloemen worden verwerkt in de kerkversiering van Pasen.

Stille Zaterdag 16 april is het letterlijk stil in de kerk. Jezus is de marteldood gestorven en we wachten op de verrijzenis van Pasen. In de avond tijdens de Paaswake klinkt de jubelzang: de Heer is verrezen! God lof, er is hoop voor ons: om 20.00 in de OLV Onbevlekt Ontvangen en om 22.30 uur in de H. Gerardus Majellakerk.

Zondag 17 april, Hoogfeest van Pasen, zingen we ook de jubelzang: om 09.30 uur in de H. Franciscuskerk en in de H. Gerardus Majellakerk. Om 11.00 uur zingen we het loflied in de OLV
Onbevlekt Ontvangen en in de H. Pauluskerk. 

Op Tweede Paasdag, maandag 5 april vieren we het feest verder: om 09.30 uur in de H. Gerardus Majellakerk.