De Kruisweg van Titus Brandsma

Veertien staties van het lijden van Christus, zoals Titus Brandsma dat in de jaren ’30 van de vorige eeuw zag. En hoe zijn vriend en beeldend kunstenaar Jac Maris dat vorm gaf. Bijna een eeuw later staan ze er nog: in het Processiepark bij de Bonifatiuskapel in Dokkum. Dit nationaal heiligdom en bedevaartsoord was ook een idee van Titus Brandsma  (1926).


In het jaar van Titus’ heiligverklaring door Paus Franciscus is deze kruisweg voorzien van eigentijdse teksten over lijden en kwetsbaarheid van mensen, verwijzend naar Christus en het leven van Titus Brandsma. 


De meditaties zijn geschreven door leken-Karmeliet Herman de Vries met medewerking  van pastoor Paul Verheijen, beide uit Dokkum.


Musicus en leken-Karmeliet Chris Fictoor schreef tekst en muziek van een kruisweglied in de geest van Titus Brandsma. Een stijlvol boekje met foto’s, het lied en de kruiswegmeditaties is verkrijgbaar bij uitgeverij Adveniat in Baarn en de Bonifatiuskapel (www.bonifatiuskapel.nl).


Op Goede Vrijdag 15 april a.s., om 15.00 uur, is in Dokkum de eerste kruiswegloop van de Pax
Christi parochie met het lied en de nieuwe teksten. Belangstellenden van harte welkom. Vanaf die dag kunnen bezoekers  ook met hun mobiele telefoon een audiotour downloaden vanaf de website van de Bonifatiuskapel. Om op eigen gelegenheid zelf de kruisweg van Titus Brandsma te lopen begeleid met tekst en muziek.