Een vreemde kostganger

Vanaf 21 augustus a.s. huisvest de pastorie Meerstraat 4 te Emmen niet alleen de pastoor maar ook een tijdelijke kostganger. Letterlijk een vreemde kostganger.

Zijn naam is Aleksander Borkowski, een 18-jarige student uit Polen. Aankomend student bij NHL Stenden, locatie Emmen. Hij en zijn ouders hebben gezocht en gezocht naar een studentenkamer. Zonder resultaat.

Studentenkamers waren altijd al moeilijk te vinden. Dat was voor internationale studenten nog veel moeilijker.

In de huidige woningmarkt is dat nog rampzaliger geworden. Eind juli was er nog een oproep van de Nederlandse universiteiten aan buitenlandse studenten om niet te komen als zij geen kamer hebben. Studies die dan niet doorgaan. Toekomstplannen en -dromen van jongeren naar de Filistijnen.

Als het uw eigen kind overkwam zou u dan niet wensen dat ... iemand de deur opende?

In goed overleg met de bisschop, het parochiebestuur, de pastoor, Aleksander en zijn ouders is besloten hem als kostganger op te nemen in de pastorie. Ondertussen blijven Aleksander en zijn ouders zoeken naar een heuse studentenkamer.

De pastorie van de H. Pauluskerk is in 1948 gebouwd voor twee personen. Een huishoudster die in huis werkt en een pastoor die vanuit huis werkt. Er was dus nog ruimte voor een tweede
persoon.

Hoewel Aleksander en zijn ouders er niet om vroegen is hen een Verklaring omtrent Gedrag (VOG) van de pastoor aangereikt.

Het zal voor beide wennen zijn. De één woont ruim 30 jaren alleen. De ander voor het eerst uit huis, en dan ook ver van huis bij een 60-jarige priester inwonen. Wat belangrijker is dan dat: een studie kan toch doorgaan!