Hernieuwd corona-advies voor kerken

Het Interkerkelijk Contact in Overheidszaken (CIO) heeft een corona-handreiking voor kerken opgesteld, bedoeld als advies voor verschillende scenario’s.

⁠Basisadviezen

De bisschoppen vragen om voorzichtigheid te blijven betrachten. Hun oproep om de algemene basisadviezen tegen corona in acht te nemen, geldt nog steeds.

Dit betreft: handen wassen, hoesten en niezen in de elleboog, thuisblijven bij klachten, zorgen voor voldoende frisse lucht, enzovoort. Mochten extra maatregelen nodig blijken te zijn, dan vindt daarover zo spoedig mogelijk overleg plaats tussen de bisschoppen.

Houd rekening met elkaar!

Voor nu geldt: houd rekening met elkaar, ook met diegenen die graag afstand willen houden, geen hand willen geven en/of een mondkapje dragen. Bijvoorbeeld vanwege zorg voor een kwetsbare gezondheid. ‘Laten we met elkaar ervoor zorgen dat iedereen in de kerk de liturgie veilig mee kan vieren’, aldus de bisschoppen.

Zie voor meer informatie over de handreiking van CIO: www.cioweb.nl.

Foto: Ramon Mangold.