update: de stem van de pastoor

De pastoor is herstellend van de griep die heel veel mensen trof en vaak hardnekkig blijkt te zijn. Tijdens die griep verloor de pastoor zijn stem.

Dat stemgeluid is nog zijn grootste probleem. Het is zwak en hees. Het spreken kost moeite en na een korte tijd wordt het stemgeluid nog zwakker en nog heser.

In goede samenspraak met het parochiebestuur is besloten dat de pastoor tot en met zondag 18 februari a.s. uit de roulatie blijft. Hopend en biddend dat zijn stem zich verder herstelt.

Daardoor vervallen tot en met zondag 18 februari a.s de Eucharistie op weekdagen. De liturgie van vrijdagavond, kapel Holtingerhof, gaat door als Woord- en Communieviering. In het weekend zijn er Woord- en Communievieringen.

De Eucharistievieringen die gepland zijn voor Aswoensdag 14 februari. vervallen helaas dus ook. Dat  is heel jammer maar evenzo helaas is het niet anders.

Op Aswoensdag zijn er twee Woord- en Communievieringen:

·       Om 09.30 uur in de OLV Onbevlekt Ontvangen, Kerkweg 122, 7887 BJ Erica,

·       Om 19.00 uur in de H. Pauluskerk, Meerstraat 2, 7815 XG Emmen.

Wat hoe dan ook doorgaat:

·       De eerste ouderavond 1e heilige Communie, maandag 12 februari in de Schiphorst,

·       De cursus Katholiek Zo Gek Nog Niet, donderdag 15 februari in het Drieluik.