Even voorstellen: nieuwe vicevoorzitter van het parochiebestuur

Foto René Wouters.jpg

Ik ben René Wouters,  getrouwd en heb twee dochters. Ik ben geboren in Beek, in het katholieke zuiden. 

Na mijn middelbare school ben ik, na een zevenjarige studieperiode in Leuven (België), in Maastricht opgeleid tot internist. In die hoedanigheid heb ik van 1995 tot 2019 gewerkt in het Scheperziekenhuis Emmen. Nu geniet ik van veel vrije tijd. 

Tijd die ik ook wil besteden aan waardevolle en zinnige zaken. Opgegroeid in een katholiek gezin waarbij ik in mijn jeugd misdienaar ben geweest, heeft ervoor gezorgd dat het geloof in mijn verdere leven altijd een rol heeft gespeeld. 

Toen ik werd benaderd om toe te treden tot het parochiebestuur als vicevoorzitter heb ik dan ook met een volmondig ja geantwoord. Ik hoop op een prettige en vruchtbare samenwerking met de pastores, andere bestuursleden, locatieraden en alle overige vrijwilligers die zich inzetten voor de Goede Herder Parochie. 

Het doel is om na deze (ook voor de kerk) zware coronaperiode, een levendige en gezonde parochie in stand te houden, waaraan ik graag een steentje wil bijdragen.