Eucharistie op weekdagen

In onze parochie wordt elke dag op wisselende kerklocaties de Eucharistie gevierd. ‘Om heil en genezing te vinden zullen wij U danken, altijd en overal’, aldus de prefatie. Dat doen wij dus ook!

Naast de zondag zijn ons ook gewone werkdagen door God gegeven. Juist op gewone dagen hebben wij ons leven te verbinden met Gods belofte. De weekdag Eucharistie ademt een andere sfeer dan de weekendliturgie.

Op weekdagen geen lange preek maar een korte inleiding die de Bijbeltekst of de heilige van de dag verbindt met ons dagelijks leven. De liturgie duurt een half uur. Dat is voor iedereen,  groot of klein, vol te houden.

De meeste weekdagvieringen beginnen om 19.00 uur; tussen de avondmaaltijd en avondprogramma. Elke viering heeft net even een ander accent.

Maandag, 19.00 uur, OLV Onbevlekt Ontvangen te Erica een klassieke ‘stille’ Mis, er wordt niet gezongen.

Dinsdag, 09.30 uur, H. Franciscuskerk de klassieke stille Mis maar met een bekend slotlied. Aansluitend wordt in de parochiezaal koffie en thee geserveerd.

Dinsdag, om 19.00 uur, H. Pauluskerk de Mis in de Engelse taal. Eens per maand bespeelt Anton Lukassen het orgel en zingen we bekende Engelse hymnen. Aansluitend wordt in de parochiezaal koffie en thee geserveerd.

Woensdag, om 19.00 uur, H. Gerardus Majellakerk de klassieke Mis maar met de Communie onder twee gedaanten. Als u het wilt kunt u, naast het Lichaam van de Heer, ook het Bloed van de Heer ontvangen door te drinken uit de kelk.

Donderdag, om 19.00 uur, H. Pauluskerk de klassieke stille Mis. Voorafgaande is om 18.30 uur gelegenheid tot stille aanbidding bij het Allerheiligste Sacrament. Deze aanbidding wordt afgesloten met de Eucharistische zegen. U kunt komen wanneer u
het wenst.

Vrijdag, om 19.00 uur, kapel wijkwooncentrum Holtingerhof (Holtingerbrink 62, 7812 EX Emmen) een compleet gezongen Mis. Twee zangers van het H. Pauluskoor, o.l.v. hun organist en dirigent, begeleiden de volkszang. Eens per maand zingt het H. Pauluskoor of het Bernharduskoor. Bij volledige koorzang wordt na afloop koffie en thee aangeboden.

De kapel van de Holtingerhof, onderdeel van zorginstelling Treant, is direct bij de ingang. Er zijn geen banken maar geriefelijke stoelen en ’s winters brandt de verwarming.