30 april: diakenwijding in Groningen

Zaterdag 30 april a.s. is om 11.00 uur in de Sint-Jozefkathedraal te Groningen - door handoplegging en gebed - de wijding van twee permanent diakens voor het bisdom Groningen-Leeuwarden.

De twee wijdelingen zijn Kees van Kordelaar en Niek Nijhuis.

Kees van Kordelaar is geboren in 1964 in Heemskerk (Noord-Holland) en werkt op dit moment als pastoraal werker in de parochie Z. Titus Brandsma in Bolsward, Makkum, Workum en Witmarsum. Hij is vooral actief op diaconaal terrein. Kees is getrouwd, heeft een gezin en woont in Witmarsum. Hij behaalde een master aan de theologische opleiding aan de Fontys Hogeschool te Utrecht.

Niek Nijhuis is geboren in 1978 in Oldenzaal (Twente) en volgde zijn theologische opleiding (doctoraal) aan de Katholieke Theologische Universiteit te Utrecht. Hij werkte tien jaren als pastoraal werker in het aartsbisdom en op dit moment is hij werkzaam als aalmoezenier bij de Koninklijke Landmacht met als standplaatsen Enschede, Eibergen en Utrecht. Niek woont met zijn vrouw en vier kinderen in Hengelo.

Beide kandidaten volgen de laatste voorbereidingen samen met de kandidaten van het bisdom Haarlem – Amsterdam aan het Sint-Bonifatiusinstituut te Vogelenzang.