eerste heilige Communie 2024

Ook in het nieuwe jaar starten we in De Goede Herder Parochie de voorbereidingen op de eerste heilige Communie.

De catechese is afgestemd op kinderen die minstens in groep 4 basisschool zitten.

Deze feestelijke vieringen zijn gepland op:

  • Zondag 21 april 2024 om 14.00 uur              H. Franciscus, Emmerschans
  • zondag 12 mei 2024 om 14.00 uur               H. Paulus, Emmen
  • zondag 26 mei 2024 om 14.00 uur               OLV Onbevlekt Ontvangen, Erica
  • zondag 2 juni 2024 om 14.00 uur                 H. Gerardus Majella, Barger-Oosterveld


In principe (!) wordt de communiecatechese op alle kerklocaties aangeboden. Kinderen die in 2024 de eerste heilige Communie kunnen doen, hebben een geboortejaar waarin op sommige van kerklocaties niet heel veel kinderen gedoopt zijn.

Voor goede catechese is het wel nodig dat er minimaal 5 communicanten zijn. Als dat aantal op een kerklocatie niet gehaald wordt dan zijn er twee opties: of aansluiten bij de eerste heilige Communie van een andere kerklocatie in onze parochie, of de eerste heilige Communie uitstellen tot een volgend jaar.

In de maand december jl. worden de uitnodigingsbrieven verstuurd aan die kinderen die bekend zijn bij de ledenadministratie van onze parochie.

Komt uw kind in aanmerking voor de eerste heilige Communie en hebt u nog geen uitnodiging ontvangen dat kunt u uw kind aanmelden via de pastoor: pastoor.stiekema@degoedeherderparochie.nl.