Catrien Kolker gehuldigd!

Op 15 jarige leeftijd kwam Catrien Kolker in de pastorie te werken. Veel pastoors, kapelaans heeft zij sindsdien voorbij zien komen.

Via de pastorie naar de sacristie werkzaam in de kerk. Kosteres en wat niet meer!

Dat doet zij onderhand 66 jaar! Kan menigeen een puntje aan zuigen, mag menigeen tot helder voorbeeld zijn.

Catrien werd in het zonnetje gezet! Onderscheidingen had zij al... daarom een andersoortig cadeau.

Een glas-in-lood paneel voor in de sacristie. Het paneel toont een vrouw, die Catrien symboliseert. Zodat opvolgende generaties weten wie er 66 jaar rondliep en dienstbaar was. Als stichtend voorbeeld.

Het cadeau werd overhandigd door onze bisschop, Mgr. dr. C.F.M. van den Hout. Daarbij werd Catrien toegesproken door de pastoor en de heer Cees Ruhe, voorzitter van de locatieraad OLV Onbevlekt Ontvangen te Erica.