Eucharistie mét de bisschop

Zondag 6 maart a.s. en zondag 13 maart a.s. is onze bisschop, mgr. dr. C.F.M. van den Hout, voor in de hoofdcelebrant in de viering van de Eucharistie in onze parochie.

Zondag 6 maart, om 11.00 uur in de OLV Onbevlekt Ontvangenkerk, Kerkweg 122 te Erica.

Zondag 13 maart, om 11.00 uur in de H. Pauluskerk, Meerstraat 2 te Emmen. Aansluitend is in parochiezaal de Schiphorst gezamenlijk koffiedrinken.

U bent welkom!