21 januari: oecumenische vieringen

21 januari: bidweek voor de eenheid van christenen

Wereldwijd is jaarlijks in januari de Week van gebed voor eenheid van christenen. Dit jaar is het thema ‘Heb God lief en de naaste als jezelf’. Dat is ontleend aan de parabel over de barmhartige Samaritaan.

Liefde is het DNA van christelijk geloof. God is liefde en de liefde van Christus heeft ons één gemaakt. Daarin vinden christelijke gelovigen een gemeenschappelijke identiteit die wij de wereld mogen tonen door ons goed voorbeeld.

Zondag 21 januari a.s. zijn er twee oecumenische vieringen: 

· om 10.30 uur in de protestantse Ichtuskerk, Walstraat 21, 7815 RA Emmen 

· om 10.00 uur in de PKN kerk het Kruispunt, Heidebloemstraat 2, 7887 EB Erica. *

Vanwege de oecumenische vieringen is er dat weekend alleen Eucharistie op zaterdag 20 januari a.s. om 19.00 uur in de H. Franciscuskerk, de Schanswal 2, 7823 TJ Emmen.

* Anders dan in het parochieblad en elders vermeld in verband met de kapotte kerkverwarming.