Vaccinatie

pastoorsblogMei2021.jpg

Overweging voor het parochieblad van mei 2021

Blijkens het oude Inentingsboekje was ik een zuigeling van 27 dagen toen de huisarts, die mij ook had ‘gehaald’, mij de eerste vaccinatie gaf. Tegen polio. Geen vanzelfsprekendheid in die dagen. Bij een polio uitbraak, 9 jaar later, betaalden Staphorster kinderen zuur en duur de tol. 

Toen pausen nog een echt land bestuurden, de Kerkelijke Staat (later opgegaan in Italië), verplichtte paus Pius VII in 1822 zijn onderdanen tot vaccinatie tegen pokken. Verzet tegen vaccinatie noemde hij "een diepgeworteld vooroordeel die bij sommige ouders sterker is dan de liefde voor hun nageslacht." Volgens Pius VII was vaccinatie een geschenk van God, een teken van Gods vaderlijke liefde om Zijn kinderen te redden. Theologisch een sterk argument! Na de schepping, als God chaos tot ordening heeft gebracht, is het aan de mens. Het is aan ons, u en mij, om chaos tot ordening te brengen. De chaos in ons geestelijk leven, de chaos in ons lichaam, de chaos in de natuur en de chaos in de samenleving. God heeft de mens niet zonder reden toegerust met verstand.

De volgende paus, Leo XII, schafte die vaccinatieplicht in 1824 af. Daarom werd hij bejubeld in een gedicht van de Italiaanse poëet Giuseppe Belli. Die noemde vaccinatie een uitvinding van de vrijmetselaars, een beweging die al wat duister was werd aangerekend. Belli roemde de paus omdat die de mogelijkheid herstelde dat God alleen zou beslissen wanneer het tijd was voor iemand om te sterven. Alsof je een ouderling hoort uit het Staphorst van vóór 1971.

Begin deze eeuw een grote actie om Afrika poliovrij te krijgen. In Nigeria ging dat moeizaam. De Islamitische terreurgroep Boko Haram doodden minstens 47 gezondheidsmedewerkers. Dat werd gecombineerd met geruchten dat het vaccin door het westen bedoeld was om hiv te verspreiden, om vrouwen onvruchtbaar te maken en dat het (onrein) varkensbloed zou bevatten. Weerstand tegen vaccinatie en bijkomende geruchten is van alle eeuwen en alle culturen. Niks nieuws onder de zon.

De pastoor van mijn zus hamert in hun parochieblad er vaak op dat gelovigen gehoorzaam moeten zijn aan de Kerk, het leergezag. Waar de beste man van anderen gehoorzaamheid verlangt is hij curieus genoeg zelf selectief ‘gehoorzaam’: zolang het in zijn straatje past. Uit zijn koker een lang artikel dat zich tegen vaccinatie keert. De Kerk keert zich helemaal niet tegen vaccinatie! 

Katholieke sociale leer laat zich leiden door het principe van de ‘bonum commune’, ofwel het algemeen welzijn. Dat algemeen welzijn heeft uiteindelijk tot doel het persoonlijk welzijn van alle leden van die samenleving. De Kerk heeft de vaccins ethisch gewikt en afgewogen om het coronavirus - en de ontwrichtende gevolgen voor de wereldwijde samenleving – een halt toe te roepen. De Kerk roept vaccinproducenten zelfs op hun patent, hét verdienmodel, op te geven. Dan wordt het vaccin goedkoper dus bereikbaar voor arme landen. 

Om kardinaal Eijk te citeren: ‘In het belang van het algemeen welzijn, waarbij de menselijke persoon centraal staat, raad ik vaccinatie aan. Mensen zijn dan niet alleen zelf beschermd tegen het virus, maar ook hun naasten worden beschermd en in die zin is vaccineren ook een daad van naastenliefde.’ 

Ruim 58 jaar geleden liet mijn moeder mij voor het eerst vaccineren, tegen polio. Dat heeft mij gezond tot hiertoe gebracht. Dat ga ik voortzetten! Als volwassene weet ik heel goed wat mijn ouders van mij zouden verwachten. Mijn geloof geeft in dat God op dezelfde lijn zit. Met die wetenschap in mijn hoofd meldde ik mij voor vaccinatie. De aanmelding, het zetten van de eerste shot en de nazorg gingen soepel en snel. Blij en trots om in dit land te mogen leven. Je zal tijdens deze pandemie in landen als India of Jemen wonen. Daar heb je niets te willen of te kiezen. Daarom is giro 555 ook open om ook hen de helpende hand te reiken.